Η υπερηχογραφία θώρακος στην αιτιολογική διάκριση της δύσπνοιας

τα αίτια της δύσπνοιας ποικίλλουν και τα κλινικά χαρακτηριστικά της ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση. Δύο από τα συχνότερα αίτια είναι η δύπνοια επί καρδιακής ανεπάρκειας και η δύσπνοια επί αναπνευστικής ανεπάρκειας. Στο παρελθόν επικρατούσαν όροι όπως καρδιακό άσθμα (που εκδηλωνόταν με εισπνευστικούς μη μουσικούς ήχους) και το βρογχιικό άσθμα, που περιλάμβανε διάφορους τύπους αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 

Η οξεία συμφορητική καρδιοπάθεια αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια της οξείας δύσπνοιας που αντιμετωπίζεται στα ΕΙ ή και σε προνοσοκομειακό επίπεδο. Επιβαρύνεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Το νατριουρητικό πεπτίδιο Β- τύπου, είναι ένα πολυπεπτίδιο  που παράγεται στα μυοκύτταρτα των κοιλιών ανάλογα με τον τοιχωματική πίεση που υφίστανται και με αποστολή τη μείωση του ενεργότητας του συστήματος ρενίνης - αγγειοτενσίνης - αλδοστερόνης. Για τη διάγνωση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, τόσο το BNP, όσο και το βιολογικά αδρανές, ΝΤ-proBNP,  εμφανίζουν παρόμοια ακρίβεια και μπορεί να έχουν προγνωστικλή αξία, καθώς σε πολλές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η μέτρησή του BNP ή του NT-proBNP σε ασθενείς που προσέρχονται με δύσπνοια, έτσι, που μειώνεται τον χρόνο και το κόοτος νοσηλείας. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της δύσπνοιας