κλιματική αλλαγή 3

.... συνέχεια από: έχουν ποικιλία εντυπώσεων και αντιδράσεων στα σοβαρά αυτά ζητήματα και οι στάσεις τους μπορούν να νοηθούν σ΄ένα συνεχές, στη μια άκρη του οποίου συγκεντρώνονται εκείνοι που εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες και αναλαμβάνουν ακόμη και πολιτική δράση ή άλλες ακτιβιστικές πρωτοβουλίες για την περιστολή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που συνιστούν μοναδικά αίτια του κινδύνου αυτού. Στο αντίπερα άκρο συγκεντρώνονται εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται ή δεν δείχνουν τη δέουσα προσοχή από ολιγορία ή οφελιμισμό. Κάποιοι ενδιάμεσοι πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα αυτοδιορθούμενο φυσικό φαινόμενο και σύντομα θα αποκατασταθεί. Τα επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι η αλλαγή του κλίματος καθοδηγείται από τον βιομηχανισμό και τις ανθρωπογενείς αυξήσεις των ατμοσφαιρικών αερίων θερμοκηπίου είναι αναμφισβήτητα, εν τούτοις. Το CO2 είναι ένας κρίσιμος τελεστής του φαινομένου του θερμοκηίου και διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο ζήτημα της πλανητικής θερμοκρασίας και της ακτινοβολίας. ως αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση της επιφανειακής θερμοκρασίας της Γης και της ακτινοβολίας. Οι ιατροί, οι βιολόγοι οι περιβαλλοντολόγοι, οι κοινωνικοί επιστήμονες και μερικοί πολιτικοί σκύβουν ανήσυχοι στο σοβαρό αυτό ζήτημα, αλλά παρά την διάθεση ισχυρών και αξιόπιστων επιστημονικών στοιχείων, η παγκόσμια οικονομική ελίτ δείχνει να παραμερίζει το κρίσιμο για την επιβίωση αυτό φαινόμενο, ενώ ο Χώκινσ προειδοποιεί ότι σύντομα ο πλανήτης μας θα καταστεί αφιλόξενος για τη ζωή. Τα 2005, υπογράφηκε από 197 χώρες η συμφωνία του Παρισιού, με την οποία προβλεπόταν ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε η κλιματική αλλαγή να επιστρέψει στα όρια της κλιματικής ομοιοστασίας, να  διατηρηθούν ρυθμοί αύξησης της πλανητικής μέσης θερμοκρασίας πολύ κάτω από 2°C, και ειδικότερα κάτω 1.5°C, από τα επίπεδα της προ βιομηχανικής εποχής. Κατά τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ, οι ετήσιοι πρώιμοι θάνατοι από την κλιματική αλλαγή αυξάνονται συνεχώς και αναμένεται να φτάσουν τον αριθμό των 250000/χρόνο, περί το 2050.  Οι ηλικιωμένοι, οι εγκύες, τα παιδιά και τα άτομα με προϋπάρχουσες πνευμονικές και καρδιακές παθήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις άμεσες δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος και σε ολόκληρο τον πληθυσμό με σοβαρό κίνδυνο μολυσματικών και μη λοιμώξεων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή (&). Δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει άμεσα την επιδημιολογία αρκετών λοιμώξεων επηρεάζοντας τον κύκλο ζωής των ξενιστών, τη γεωγραφική κατανομή πολλών μολυσματικών παραγόντων και ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ασθέντων που μεταδίδονται με κουνούπια, όπως η ελονοσία, ή άλλα π0ρωτόζωα, όπως οι ενδημικές μυκητιασικές λοιμώξεις και οι ασθένειες που προκαλούνται από τρόφιμα, συνδέονται στενά με την τοπική περιβαλλοντική κατάσταση
αλλαγές (&). Οι μεταβολές στην επιδημιολογία των λοιμώξεων του αναπνευστικού, ιδιαίτερα της γρίπης των πτηνών, έχουν επίσης
συνδεθεί με την κλιματική αλλαγή (&). Επιπλέον, η υγεία των πνευμόνων μπορεί να επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές στο
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως με αυξήσεις στα σωματίδια με διάμετρο ¢<2,5 μm, τα οποία είναι γνωστό ότι σχετίζονται με σημαντικά αναπνευστικά αποτελέσματα και αυξημένη θνησιμότητα (&). Το όζον, ένα ισχυρό οξειδωτικό, που προβλέπεται να αυξηθεί λόγω του συνδυασμού των ανθρωπογενών εκπομπών και των αυξανόμενων θερμοκρασιών. Η αλυξση του τροποσφαιρικού Ο3 έχει συσχετιστεί με αυξημένη συχνότητα άσθματος και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (&). Η αλλαγή του κλίματος επιδρά επίσης στη γεωργία και την προμήθεια τροφίμων και επιφέρει εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας και μείωσης της ύδρευσης λόγω έλλειψης βροχής ή χιονιού. Συνεπώς,
η αλλαγή του κλίματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οδήγηση των ανθρώπων να μεταναστεύσουν (&). Η μετανάστευση είναι γνωστός κρίσιμος παράγοντα εμφάνισης εκδηλώσεων μολυσματικών ασθενειών ή μεταβολές στον επιπολασμό λοιμώξεων όπως η φυματίωση (&). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια εξάπλωση των αερομεταφερόμενων μολυσματικών ασθενειών. ¨εχει ε[πιτυχώς αναληφθεί παγκόσμια δράση έναντι των χλωροφθορανθράκων (CFC). Τα CFC είναι συνθετικά, αλογονωμένα αλκάνια τα οποία είχαν εγκατασταθεί σε ψυγεία ή χρησιμοποιούνται ως προωθητικά και συμβάλλουν στην εξάντληση του όζοντος με φωτολυτικές διεργασίες στη στρατόσφαιρα (&). Το 1987, η παραγωγή των CFC περιορίστηκε από μια ισχυρή διεθνή συνεργασία και δέσμευση που ονομάζεται
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Η επιτυχία της συμφωνίας του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές παρουσιάζοντας μείωση των συγκεντρώσεων CFC στην ατμόσφαιρα χρόνια αργότερα (&).
Το Πρωτόκολλο του Παρισιού θα είναι μια άλλη επιτυχημένη διεθνής συμφωνία αν τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να δεσμευτούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με καθαρό ενέργεια. Η επέκταση της καθαρής ενέργειας θα διευκολύνει την έλλειψη καυσίμων και τις οικολογικές απειλές. Θα δημιουργούσε επίσης νέες τεχνολογίες και δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Για να αποφευχθεί η αμετάκλητη βλάβη του περιβάλλοντος τις επόμενες δεκαετίες, πρέπει να δράσουμε τώρα, με σύνεση και θέρμη. Πρέπει να κάνουμε επειγόντως βελτιώσεις και να αλλάξουμε την κατάσταση, τη στάση και την πρακτική για την αλλαγή του κλίματος