η διαχείριση της οξείας πνευμονικής εμβολής

[βάσει της ενημερωμένης κλινικής οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (31-Αυγούστου 2019]


βλέπε εδώ:
βλέπε πνευμονική εμβολή-1.

 

βιβλιογραφία
Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, Bueno H, Geersing GJ, Harjola VP, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Respir J. 2019 Aug 31. Available at: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz405/5556136.