ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

The patient’s ECG shows ST-T segment elevation in lead I, AVL and V1-V4.

Η πνευμονική εμβολή θεωρείται ως ο μεγαλύεροςκλινικός μίμος, λόγω της πολυμορφίας με τη  οποία εμφανίζεται στην κλινική πράξη. Τυπικά, η πνευμονική εμβολή υπο- ή υπερ-διαγιγνώσκεται. Το παρόν περιστικαό αφορα άτομο που προσέρχεται με κοιλιακό άλγος καικ ανύψωση τουη διαστήβματος ST-Τ στις πρόσθιες προκάρδιες απαγωγές. Λόγω του γεγονός ότι ο ασθενής δεν εμφανίζει τυπική εικόνα πνευμονικής εμβολής ή τους μείζονες παράγοντες κινδύνου, υπεβλήθη σε εκτεταμέν ο εργαστηριακό έλεγο, από τον οποό με τη διενέργια ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας, δαπιστώθηκε πνευμονική εμβολήIran J Med Sci. 2014 Jul; 39(4): 395–398.