ΕΙΚΟΝΕΣ 1

εικόνα 1. μεσοθωρακίτις. δσιακίνεται σκληρή σκίαση παρατραχειακώς δεξιά,