Ιατρική Στατιστική

 

Στατιστική για κλινικούς
Abscissa: τετμημένη, ο οριζόντιος άξονας ενός γραφήματος.