Υποδιαφραγματικό απόστημα

Υποδιαφραγματικό απόστημα.  Εστιακή, κάτω από το διάφραγμα, ενδοκοιλιακή, σαφώς οριοθετημένη συλλογή, συνήθως δεξιά. Οι συνήθεις ποαθογόνοι, υπεύθυνοι μικροοργανισμοί είναι gram-αρνητικοί, οι οποίοι, συνήθως προέρχονται από το  έντερο, λοίμωξη / φλεγμονή του εντέρου ή, ακόμη, και από καρκίο του παχέος εντέρου. Σε υψηλότερο κίνδυμο εκτίθενται οι ηλικιωμένοι, οι ευρισκόμενοι σε κατάκλιση και οι ανοσοκατεσδταλμένοι ασθενείς. κλινική εικόνα. πυρετός, ενδεχομένως, με ρίγος, απώλεια βάρους, κακουχία, βήχα, λόγω ερεθισμού του διαφράγματος. Δύσπνοια.Απεικονιστικά ευρήματα. ακτινογραφία θώρακος. ανύψωση του ημιδιαφράγματος, (αντιδραστική) πλευριτική συλλογή, υποδιαφραγματική ιαφάνεια, ή υδραερικό επίεπδο. αξονική τομογραφία. Υποδιαφραγματική συλλογή με παχυτοιχωματικά όρια.
εικόνα 2. η CT επιβεβαιώνει την παρουσία αέρα μέσα στη δεξιά υποδιαφραγματική συλλογή
Μπορεί να περιέχει νησίδες αέρος και μπορεί να παραμερίζει το διάφραγμα και να έχει επικοινωνία με τον υπεζωκότα. Μπορεί, επίση,ς να εντοπίζεται ελεύθερο ενδοκοιλιακό υγρό. Έλεγχος παχύσνεως των τοιχωμάτων του εντέρου ή εκκολπωματώσεως ως πιθανής αιτίας της σήψεως. διαφορική διάγνωση. εντοπισμένος πνευμοθώρακας, πνευμονικό απόστημα ή εμπύημα, πνευμοπεριτόναναιο, παρεμβαίνων έντερο (σύνδρομο Κηλαϊδίτη), παράλυση φρενικού νεύρου. διαχείρισση. θεραπεία με αντιβιοτικά. διαδερμική παροχέτευση, που μπορεί να καθοδηγείται από υπερήχους ή CT. Σπανιότερα, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική παροχέτευση, Αναζήτηση των υποκείμενων αιτίων της λοιμώξεως. Το υποδοαφραγματικό απόστημα είναι συνήθως, απότοκο προηγηθείσης παθολογίας του εντέρου ή πιθανής κακοήθεις.