ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ενδείξεις απεικονιστικού ελέγχου
πάθηση
εξέταση
σχόλια
παράδειγμα
φύσημα καρωτίδων
υπερηχογράφημα καρωτίδων
ενδεδειγμένη εξέταση
 
AEE
 
 
αξονική τομογραφία
για αποκλεισμό αιμορραγίας
 
μαγνητική τομογραφία
νεαρά άτομα, παθολογία οπισθίου βόθρου
 
υπερηχογραφία καρωτίδων-σπονδυλικών αρτηριών
σχετική ένδειξη για εκτίμηση για ενδαρτηρεκτομή, υπόνοια διαχωρισμού
 
παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
 
 
ΜΤ τραχήλου εγκεφάλου
συνδυασμένη απεικόνιση παρεγχύματος και αγγείων. Προτιμότερη της ΑΤ
 
ΑΤ τραχήλου-εγκεφάλου
 
 
υπερηχογράφημα καρωτίδων-σπονδυλικών αρτηριών
εκτίμηση για ενδαρτηρεκτομή
 
κπαθολογία τουρκικού εφιππίου
 
ΜΤ :ενδεδειγμένη
 
 
ΑΤ: όταν δεν υπάρχει ΜΤ
 
 
κάκωση θωρακικής μοίρας και οσφυϊκής μοίρας
Ακτινογραφία θώρακος, ΟΜ, Μαγνητική τομογραφία ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ
 
 
φάρυγγας
ΜΤ και ΑΤ
Λαρυγγοσκόπηση και βιοψία
 
σταδιοποίηση λαρυγγικών όγκων

 

 
ΜΤ, πολυτομική  ΑΤ,
κατάλληλες για σταδιοποίηση ΤΝΜ-συστήματος
 
PET-CT
για την αδρή εκτίμηση του μεγέθους του όγκου, αρχικά και την ενδεχόμενη υποτροπή του
 
θυρεοειδής σταδιοποίηση
 
υπερηχογραφία-ενδεδειγμένη εξέταση
σε συνδυασμό για την ταυτόχρονη FNAC
 
σπινθηρογράφημα
για την ανάδειξη υπολειπόμενου όγκου ή υποτροπής, μετά από θυρεοειδεκτομή
 
ΜΤ
για την εκτίμηση μεγάλων πρωτοπαθών όγκων, την ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων, αν΄λιχνευση μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς
 
σπινθηρογράφημα
ανάδειξη υπολειπόμενου όγκου ή υποτροπής
 
παθήσεις παραρινίων
 
ΑΤ παραρινίων
για την ανάδειξη και την κατανομή της παθήσεως, την ανάδειξη της ανατομίας της περιοχής, πριν την ενδοσκοπική αντιμετώπιση. ¨Ενδειξη επί αποτυχίας ισχυρού θεραπευτικού σχήματος, ΜΕ σκιαγραφικό, μαζί με την ΜΤ χρησιμοποιείται επί επιπλοκών, όπως η κυττρίτιδα οφθαλμικού κόλπου ή επί υποψίας κακοήθειας
 
ακτινογραφία. Τα ευρήματα δεν είναι ειδικά
η οξεία παραρινοκολπίτιδα μπορεί να αναγνωριστεί κλινικά και να αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Σε επιμονή, πάνω από 10 ημέρες, ενδείκνυται ΑΤ.
 
όζοι θυρεοειδούς
 
ένδειξη: υπερηχογράφημα
 
διάκριση εξωθυρεοειδικών - ενδοθυρεοειδικών μαζών καθοδήγηση βιοψίας ή FNCA, ειδική για ψηλαφητούς ή μικρούς ποζους, ανίχνευση συνοδού λεμφαδενοπάθειας. Υψηλή ειδικότητα, αλλά χαμηλή ευαισθησία για κακοήθεια. Μπορεί να αναδείξει οπισθοστερινική επέκταση μια θυρεοειδικής μάζας, ή μιας βρογχοκήλης. 
η ΑΤ ή ΜΤ απαιτείται για την ανάδειξη της πλήρους οπισθοστερνικής επεκτάσεως, και του περιορισμού πίεσης της τραχείας από μιαθυρεοειδική μάζα. Η σπιρομέτρηση είναι ειδικής διαμορφώσεως. Η 3πλή εκτίμηση κλινική ΥΗ έχει αντικαταστήσει το σπινθιηρογράφημα. στην αρχική εκτίμηση ενός ψηλαφητού όζου.
 
Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι πολύ συχνοί και οι περισσότεροι είναι καλοήθεις. Η FNAC χωρίς απεικονσιτική καθοδήγηση είναι προτιμώμενη αρχική προσέγγιση.
 
έκτοπος θυρεοειδής
σπινθηρογράφημα υπερηχο-
Το σπινθηρογράφημα είναι ευαίσθητο στην ανίχνευση μικρών έκτοπων εστιών θυρεοειδικού ιστού, και είναι χρήσιμο στα παιδιά. Η εγκάρσια απεικόνιση μπορεί να χρησιμεύσει στη μελέτη νεοπλασματικής μετατροπής
 
υπερπαραθυρεοειδισμός
σπινθιηρογράφημα υπερηχο- ΑΤ ΜΤ
Η διάγνβωση γίνεται σε κλινικοεργαστηριακό έδαφος. Η απεικόνιση μπορεί να βοηθήσει προεγχειρητικά για την ελαχιστοποίηση της επέμβασης. Προεγχειρητικά, χρησιμοποιείτι συνδυασμός όλων των μεθόδων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, αλλά συν΄θυθως αρκούν υπερηχο- και σπινθιηρογράφημα. Μεταγχειρητικά, όλες οι μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό υπολειματικής βλάβης, έκτοπου ισοτύ, ή τοπικής υποτροπής
 
κατάποση ξένου σώματος
 
πλάγια ακτινογραφία μαλακών μορίων του τραχήλου
άμεση επισκόπηση της περιοχής του στοματοφάρυγγα, και στη συνέχεια λαρυγγοσκόπηση και οισοφαφοσκόπηση. Η ακτινογραφία μπορεί να ανιχνεύσει ένα ακτινοσκιερό σώμα, οπότε ΄'εχει ένδειξη μόνο μετά ληψη λεπτομερούς ιστορικού. 
 
ΑΤ
χρησιμεύει σε ειδικές περιπτώσεις
 
μόρφωμα τραχήλου άγνωστης προελέυσεως
 
υπερηχο-
ένδειξη. πρώτης γραμμής εξέταση για χαρακτηρισμό μάζας στον τράχηλο. Μπορεί να συνδυαστεί με FNAC
 
ΜΤ ΑΤα
ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Χρήσιμες για ανάδειξη πλήρους έκτάσεως αν δεν καταστεί δυνατή με υπερηχο- αναγνώριση και άλλων βλαβών, σταδιοποίηση
 
απόφραξη σιελογόνων αδένων
υπερηχο-σιελογραφίαμαγνητική σιελογραφία
ενδεδειγμένο. για διαλείπουσες εξαρτώμενες από τη λήψη τροφής διογκώσεις. εναλλακτικά: ΜΤ-σιελογραφία. 
 
ΜΤ ΑΤ
χρήσιμες για ανάδειξη πλήρους εκτάσεως της βλάβης.
 
Μάζα σιελογόνων αδένων
 
υπερηχο-
ένδειξη. ΟΙ υπέρηχοι είναι η αρχική πρόσεγγιση εκλογής, σε υποψία μάζας σιελογόνων αδένων. Μποορεί να συνδυαστεί με FNAC έχει ευαισθησία και ειδικότητα
 
μαγνητική  αξονική τομογραφία
διενεργούνται, ανάλογα με διαθεσιμότητα, όταν η βλάβη είναι στα εν τω βάθει τμήματα ή όταν επινεμείται απρακείμενους ιστούς. ΜΤ>ΑΤ στη μελέτη κακοήθων βλαβών.
 
Άτυπο θωρακικό άλγος, μη καρδιακής αιτιολογίας
ακτινογραφία θώρακος
 
 
 
 
 
 
 
 
σχετική ένδειξη. πολλές παθολογικές οντότητες δεν εμφανίζουν ακτινολογικά ευρήματα. κυρίως διενεργείται για επιβεβαιωτικούς λόγους
 
έκδοση πιστοποιητικού
ένδειξη σε μερικές περιπτώσεις, π.χ., μετανάστες, δύτες κλπ.
 
προεγχειρητικός έλεγχος
ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. δεν ενδείκνυται σε ασθενείς, υποψήφιους για μη καρδιοθγωρακοχειρορυγικές επεμβάσεις, ηλικίας <60 ετών.
 
λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού
δεν ενδείκνυται. δεν υπα΄ρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να βεβαιώνουν τη χρησιμότητα της ακτινογραφίας σε λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. 
 
παρόξυνση άσθματος
Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν ενδείκνυται εάν δεν υπάρχουν εντοπισμένα θωρακικά σημεία, π.χ., κατάγματα πλευρών, πυρετός ή λευκοκυττάρωση.
 
παρόξυνση ΧΑΠ
Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. ιδίως όταν προγραμματίζεται εισαγωγή.
 
Πνευμονία
Απόλυτη ένδειξη. Στους περισσ΄τοερους ασθενείς θα υπα΄ρξειλ λύση της πνευμονίας μετά 4-6 εβδομάδες, επομένως, δεν χρειάζεται σύντομη επανάληψη της ακτινογραφίας. Η ακτινογραφία θώρακος δεν περιλαμ,βάνεται στα κριτήρια βελτιώσεως, που είναι βιοχημικά και κλινικά (υπόστροφοι τρίζοντες)
 
Πνευμονία - παρακολούθηση
ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά; 6 εβδομάδες, σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο κακοήθειας (όπισθεν του όγκου απόφραξη-πνευμονία εξ αποφράξεως)
 
Υποψία πλευριτικής συλλογής
απόλυτη ένδειξη. Μπορεί να ανιχνεύσει μικρές ποσότητες υγρού
 
υπερηχο-
απόλυτα ενδεδειγμένη. Η υπερηχο- θώρακος επιβεβ αιώνει την παρουσία και α χαρακτηριστικά του υγρού, Είναι ανώτερο της ΑΤ, για την ανάδειξη εγκυστώσεων και παγιδευμένου πνεύμονος.
 
Αιμόπτυση
 
ακτινογραφία ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. πρέπει να διενεργείται ε όλους τους αθενείς με αιμόπτυση. Επί φυσιολογικής ακτινογραφίας επί σημαντικής αιμοπτύσεως καιο απουσίας λοιμώξεως του αναπνευστικού, απαιείται περαιτέρω διερεύνηση  
αξονική τομογραφία
Ένδειξη. Χρησιμοποιείτι σε συνδυασμό με βρογχοσκόπηση μπορεί να ανιχνεύησει καλοήθεις και κακοήθεις όγκους που διαφέυγουν στην ακτινοπγραφία ή τη βρογχοσκόπηση. . Δεν έχει ευαισθησία για ανάδειξη βλεννογονίων ή υποβλεννογονίων βλαβών.
 
βρογχική αγγειογραφία+/- εμβολισμός
Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενούς σε μαζική αιμόπτυση.
 
Ασθνείς σε ΜΕΘ / ΜΑΦ
ακτινογραφία θώρακος
Ένδειξη. Είναι χρήσιμη επί αλλαγής ευρημάτων, ή τοποθέτση ή αφαίρεση καθετήρος / συσκευής. ΔΕΝ υπα΄ρχουν στοιχεία που να βεβαιώνουν την ανάγκη καθιημερινής ακτινογραφίας. Σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, η ΑΤ αποτελεί χρήσιμη περαιτέρω διερευνηση
 
Υποψία διάχυτης / διηθητικής πνευμονοπάθειας
αξονική τομογραφία
Ένδειξη. Η HRCT μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τηναναστρεψιμόττηα και πρόγνωση της παθήσεως.
 
διάγνωση καρκίνου του πνεύμονος
 
ακτινογραφία θώρακος
Ένδειξη. Ορισμένες μορφές δεν αναδεικνύονται στην ακτινογραφία. παρά την παρουσία κακοήθων κυττάρων στα πτύελα.
 
αξονική τομογραφία
Ένδειξη. ΠΑρ΄όλο ότι χρσημοποιείται ενωρίς στη διαγνωστική πρσέγγιση, και αυξάνει την ευαισθησία της πρώιμης ανιχνεύσεως, δεν έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά της για διερεύνηση ρουτίνας ή προσυμπτωματικού ελέγχου (screening).
 
σταδιοποίηση πνευμονικού καρκίνου
 
 
 
αξομική τομογραφία
Ένδειξη. Παρουσιάζει ακρίβεια μέχρι 80% όταν συγκρίνεται με ιστολογικά ευρήματα, για την ανίχνευση λεμφαδένων μεσοθωρσκίου. Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται βιοψία λεμφαδένων μεσοθωρακίου πριν την θωρακοτομή. Όταν απιτείται, πρέπει να διενεργείται PET-CT.
 
τομογραφία ποζιτρονίου
Σχετική ένδειξη. Βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια της προεγχειρητικής σταδιοποιήσεως του ΜΜΚΠ. Πρέπει να εξατάζεται η διενέργειά της σε όλους τους ασθενείς πριν τη χειρουργική εξαίεση ή την ακτινοθεραπεία.
 
μαγνητική τομογραφία
Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. Στους περισσότερους ασθενείς δεν προσφέρει πλεονεκτήματα. σε σχέση με την PET-CT έχει, όμωλ,ς αξία σε ασθενείς με όγκους κορυφής. Αναδεικνύει την αγγειακή ανατομία, του κμεσοθωρακίου σε ασθενείς εμ αδυναμία λήψεως ιωδιούχου σκιαγραφικού. Είναι ανώτερη της ΑΤ στη διαφορποίηση όγκου από περιφερική ατελεκτασία.
 
υπερηχο- θώρακος
Δεν ενδείκνυται
 
Ήπιο θωρακικό τραύμα
ακτινογραφία θώρακος
Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. Απλό κα΄ταγμα πλευράς δεν μεταβάλλει την αντιμετώπιση. Πιθανές επιπλοκές, πχ., πνευμοθώρακας, δικαιολογούν την διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος. 
 
Μέτριο θωρακικό τραύμα
 
ακτινογραφία θώρακος
Απόλυτη ένδειξη. Οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία για ανάδειξη πνευμοθώρακος, πλευριτικής συλλογής, ή πνευμονικής πυκνώσεως. 
 
αξονική τομογραφία
σχετική ένδειξη. Χρήσιμη για αορτικό τραύμα. και αποκλεισμό πνευμοθώρακος. που δεν αναδείχτηκε σε ύπτια ακτινογραφία θώρακος.
 
διατιτραίνον τραύμα
 
Οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος
Απόλυτη ένδειξη.και άλλες λήψεις για ανάδειξη πνευμοθώρακος, ή πνευμονικής θλάσης. 
 
αξονική τομογραφία
ένδειξη. Για ανάδειξη πλευριτικού ή περικαρδιακού υγρού
 
στερνικό τραύμα
πλαγία ακτινογραφία θώρακος
Απόλυτη ένδειξη. Μαζί με την ακτινογραφία θώρακος απαιτείται πλάγια ακτινογραφία στέρνου. Πιθαν΄΄ον αναδεινύει τραύμα στη ΘΜΣΣ και την αορτή.
 
Οξύ θωρακικό άλγος με ανύψωση του ST στο HKΓ
 
 
 
 
 
 
ακτινογραφία θώρακος
Σχετική ένδειξη. Χρήσιμη στην αναγνώριση ορισμένων καταστάσεων, όπως πνευμονικό οίδημα. Αλλά η εκτέλεσή της ΔΕΝ πρέπει να καθυστερεί επεμβατικούς χειρισμούς.
 
εκλεκτική στεφανιογραφία με καθετηριασμό
Απόλυτη ένδειξη. Θα πρέπει να εκτελείται σε Κέντρο με δυνατότητα διενέργειας αγγειοπλαστικής
 
υπερηχογράφημα καρδιάς
Ένδειξη. Ενδείκνυται σε ασθενείς μευποψία διαχωρισμού αορτής,  ή για αποσαφήνιση ανύψσως του ST σε ασθενείς με αποκλεισμό αριστερού σκέλους, ή σε υποψία οπισθίου εμφράγματος. Χρήσιμο για εκτίμηση συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, και μηχανικών επιπλοκών μετά από έμφραηγμα, διάγνωση περικαρδίτιδας.
 
αξονική τομογραφία θώρακος
Σχετική ένδειξη. Όταν η εκλεκτική στεφανιογραφία είναι φυσιολογική και πρέπει να αποκλειστούν άλλες οξείες καταστάσεις,, όπως διαχωρισμός αορτής, πνευμονική εβολή, περικαρδίτις. 
 
αξονική στεφανιογραφία
σχτική ένδειξη. Όταν η εκλεκτική στεφανιογραφία δεν είναι εφικτή ή δεν ολοκληρώθηκε.
 
μαγνητική τομογραφία καρδιάς
Σχετική ένδειξη. Μετά από επιτυχημένη αγγειοπλαστική σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας  των κοιλιών, εκτίμηση του μεγέθους και της διατοιχωματικής έκτάσεως του μεφράγματος, και, επομένως, την εκτίμηση της προγνώσεως του ασθενούς. Για αποκλεισμό άλλων αιτίων θωρακικού άλγους, (μυοκαρδίτις, περικαρδίτις κλπ). Σε ασθενείς με φυσιολογική εκλεκτική στεφανιογραφία, και αυξημένα επίπεδα τροποπονίνης αίματος.
σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου
Ένδειξη. Για εκτίμηση αιμοδυναμικά σταθερών ασθενών, μετά από επιτυχημένη θρομβόλυση. και πριν την έξοδό τους στο Νοσοκομείο. 
 
Οξύ θωρακικό άλγος χωρίς ανύψωση  του ST στο ΗΚΓ. Κλινική υποψία εμφράγματος μυοκαρδίου ή ασταθούς στηθάγχης.
 
 
 
 
 
υπερηχογράφημα καρδιάς
Απόλυτη ένδειξη για: αξιολόγηση λειτουργικόττηασς αριστερής κοιλίας (προγνωστική σημασία) ανίχνευση άλλων υποκείμενων ανωμαλιών, όπως στένωση αορτικής βαλβίδας, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθειεα, παρουσία περικαρδικού υγρού. ,
 
σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου (gated SPECT)
Ένδειξη για διάγνβωση κι εκτίμηση προγνώσεως σε ασθενείς με πιθανότητα οξεός στεφανιαίου επεισοδίου (ΟΣΕ) και χαμηλές ή φυσιολογικές τιμές καριακών ενζύμων. Επίσης, για την αξιολόγηση της λειτορυγικής επιπτώσεως στο μυοκάρδιο, ενδιαμέσουν βαθμού στενώσεων που διαπιστώθηκαν με ΑΤ ή εκλεκτική στεφανιογραφία.
 
CΤ στεφανιογραφία
Ένδειξη. Με βάση την πολύ υψηλή, αρνητική διαγνωστική της αξία, ενδίκνυται σε ασθενείς με με χαμηλή 'η ενδιάμεση πιθανόττηα ΟΣΕ για τον αποκλεισμό σημαντικής στεφανιαίας νόσου, Επίσης, χρήσιμη για τη διάγνωση άλλων παθολογικών καταστάσεων, όπως διαχωρισμού αορτής, πνευμονικής εμβολής, πνευμονικού εμφράκτου, πνευμονίας πλευρίτιδας, περικαρδίτιδας.
 
Μαγνητική τομογραφία καρδιάς
Ένδειξη σε επιλεγμένες περιπτώσεις. σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με χαμηλή ή ενδιάμεση πιθανότητα ΟΣΕ, για διερεύνηση της περιπτώσεως σημαντικής ΣΝ ή διαπίστωση άλλων αιτίων όπως μυοκαρδίτιδα, διαχωρισμός. ΘΑ πρέπει να περιλαμβάνει λειτορυγική μελέτη τωννκοιλιών της καρδιάς, αεικόνιση καθυστερημένης προσλήψεως τπου σκιαγραφικού από το μυοκάρδιο (ανίχνευση μυοκαρδιακής ουλής) κια μελέτη αιμα΄τωσεως του μυοκαρδίου σε ηρεμία και φαρμακευτικό stress.
 
εκλεκτική στεφανιογραφία με καθετηριασμό
Ένδειξη. Ενδέικνυται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα συμπτωματολογία, ή με ενδείξεις ισχαιμίας του μυοκαρδίου παρά την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Επίσης σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα ΣΝ
 
Υπερηχογραφία καρδιάς σε ηρεμία και φαρμακευτικό stress (stress echo)
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις Χρήσιμο στην αξιολόγηση της συστολικής εφεδρείας του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας της καρδιάς. 
 
οξύ, διαξιφιστικό, οπισθοστερνικό θωρακικό άλγος: Κλινική υποψία οξέος αορτικού συνδρόμου (διαχωρισμός, ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα, διατιτραίνον τοιχωματικό έλκος) 
 
 
 
 
απλή ακτινογραφία θώρακος Ένδειξη. Σπάνια συμβάλλει στη διάγνωση. Μπορεί να ανιχνεύσει άλλα αίτια, όπως περικαρδίτιδα
 
αξονική τομογραφία θώρακος
Απόλυτη ένδειξη. Εξέταση πρώτης γραμμής, ιδίως σε αιμοδυναμικά ασταθείς ή μη συνεργάσιμους ασθενείςΠριν και μετά από ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας κατά προτίμηση με ΗΚΓ-ικό συγχρονισμό. Εξέταση με ευρεία διαθεσιμότητα.
 
δοαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς
Σχετική ένδειξη. Μπορεί να θέσει τη διάγνωση διαχωρισμούτ τύπου Α, κατά Stanford
 
διοιοσφάγειο υπερηχογράφημα
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορεί να θέσει τη διάγνωση διαχωρισμού τύπου Α και Β κατά Stanford και ενδοτοιχωματικού αιματώματος. Επιτρέπει αξιολόγηση της αορτικής ρίζας, κι αξιολόγηση πιθανής οξείας ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας. Εξέταση με περιορισμένη διαθεσιμότητα, απαιτεί εξειδίκευση κι εμπειρία.
 
μαγνητική τομογραφία
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ενδείκνυται σε αιμοδυναμικά σταθερούς και συνεργάσιμους ασθενείς, καθώς και σε περιπτώσεις αντενδείξεως για χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού, (Αλλεργία, νεφρική ανεπάρκεια) ή χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας (έγκυες). Επίσης εξέταση εκλογής για τον τακτικό επανέλεγχο ασθενών, ιδίως νέων γυναικών, με γνωστό ιστορικό και για την αξιολόγηση αορτικής βαλβίδας. 
 
Κλινική υποψία Πνευμονικής Εμβολής 
 
 
 
 
 
ακτινογραφία θώρακος
Σχετική ένδειξη. Φυσιολογική εξέταση δεν αποκλείει την περίπτωση ΠΕ, Μπορεί να αναδείξει πύκνωση (έμφρακτο) και πλευριτική συλλογή
 
υπερηχογράφημα φλεβών κατώ άκρων
Σχετική ένδειξη. Φυσιολογική εξέταση δεν αποκλείει την περίπτωση ΠΕ. Εξέταση θετική για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, αυξάνει την πιθανότητα ΠΕ. Χρήσιμο για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με περαιτέρω διερεύνηση, σε έγκυες γυναίκες, καθώς και στις περιπτώσεις που η CTαγγειογραφία και το σπινθηρογράφημα είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα ή δεν είναι δυνατόν να γίνουν (όπως σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς).
 
CT αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών
Απόλυτη ένδειξη. Εξέταση πρώτης γραμμής μπορεί να συνδυαστεί με CTφλεβογραφία μηρών- ιγνυακών χωρών. Φυσιολογική εξέταση δεν αποκλείει την ΠΕ (ιδίως σε περιφερικούς κλάδους, πέρα των υποτμηματικών).
 
 
Ένδειξη ε ορισμένες περιπτώσεις. Εξέταση εναλλακτική της ΑΤ, σε ασθενείς χωρίς προϋπάρχουσα καρδιοπνευμονική πάθηση (ιδίωγς σε γυναίκες αναπραγωγικ΄ςη ηλικάιςμε φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος). Όταν η  ΑΤ αγγειογραφία είναι φυσιολογική ή μη επαρκούς ποιότητας, ή δεν είναι εφικτή ή ασφλαής, (αλλεργία στο ιώδιο, νεφρική ανεπάρκεια), Φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αποκλείει κλινικά σημαντική ΠΕ.
 
Μαγνητική αγγειογραφία πνευμοικών αρτηριών ή φλεβών κάτω άκρων
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ασθενείς με αντένδειξη για χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού (Αλλεργία, νεφρική ανεπάρκεια) ή χρήση ιονίζουσα ακτινοβολίας (έγκυες), ιδίως όταν δεν αναμένονται αξιόπιστγες πληροφορίες από το σπινθηρογράφημα, λόγω προϋπάρχουσας πνευμονικής νόσου. Ευαισθησία χαμηλότερη της ΑΤ αγγειογραφίας.
 
εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Πλέον, εκτελείται πολύ σπάνια. Η διενέργειά της μπορεί να αποφασιστεί με βάση εξατομικευμένα κλινικά κριτήρια, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως: [α] όταν η κλινική πιθανότητα ΠΕ είναι χαμηλή, και το σπινθηρογράφημα είναι υψηλής πιθανότητας για ΠΕ, ενώ οι οι ακτινολογικές εξετάσεις ΑΤ, ΜΤ, υπερηχογράφημα, αρνητικές. [β] Όταν η κλινική υποψία για ΠΕ είναι ενδιάμεση, οι ακτινολογικές εξετάσεις (ΑΤ, ΜΤ, υπερηχογραφία ) αρνητικές, και το σπινιθηρογράφημα είναι χαμηλής, μέσης ή υψηλής πιοθανότητας. [γ] ¨οταν η κλινική υποψία για ΠΕ είναι υψηλή, οι ακτινολογικές εξετάσεις ΑΤ, ΜΤ και υπερηχογραφία , αρνητικές, και το σπινιθηρογράφημα είναι χαμηλής ή ενδιάμεσης πιθανότητας.
 
Υποψία περικαρδίτιδας ή περικλαρδίτιδας ή περικαρδιακής συλλογής.
 
 
 
υπερηχογράφημα καρδιάς
Ενδεδειγμένη εξέταση πρώτης γραμμής. για υποψία περικαρδιακής συλλογής, καρδιακού επιπωματισμού, και περιοριστικής περικαρδίτιδας. Χρήσιμη για μκαθοδήγηση περικαρδιοκεντήσεως.
 
ακτινογραφία θώρακος
Σχετική ένδειξη. Μπορεί να αναδείξει ευμεγέθη περικαρδιακή συλλογή, αποτιτανώσεις περικαρδίου, συνοδές πνευμονικές βλάβες και πιθανή υπεζωκοτική συλλογή. Μια φυσιολογική, απλή ακτινογραφία θώρακος δεν μπορεί να αποκλεισει τη διάγνβωση της περικαρδίτιδας / περικαρδιακής συλλογής.
 
αξονική τομογραφία
Σχετική ένδειξη. Μπορεί να αναδείξει περικαρδιακή πάχυνση, αποτιτανώσεις και συνοδές περικαρδιακές και υπεζωκοτικές συλλογές. Η ΑΤ μπορεί, επίσης, να ανδείξει την αιτιολογία της περικαρδιακής συλλογής.
 
μαγνητική τομογραφία
Σχετική ένδειξη.Όπου διαθέσιμη η MΤ μπορεί
να αναδείξει περιακαρδιακή
πάχυνση, σχετιζόμενες περικαρδιακές και υπεζωκοτικες συλλογές
καθώς καί λειτουργικές επιπτώσεις περικαρδιακής νόσου, αλλά
δεν αναδεικνύει αποτιτανώσεις.
Σέ ακολουθίες καθυστερημένης
ενίσχυσης μετά από ενδοφλέβια χρήση σκιαγραφικού η ΜΤ
μπορεί να δείξει σχετιζόμενη
μυοκαρδίτιδα
 
Χρόνια σταθερή στηθάγχη θωρακικό άλγος

 

 
 
 
 
ακτινογραφία θώρακος
Σχετική ένδειξη. Η Ακτινογραφία θώρακος χρησιμεύει στην εκτίμηση του μεγέθους της καρδιάς, τυχόντων ανευρυσμάτων τής αριστεράς κοιλίας, στην εκτίμηση τής κατάστασης της πνευμονικής αγγείωσης (όπως σέ περιπτώσεις πνευμονικής συμφόρησης),
αορτικών ανευρυσμάτων και
αποτιτανώσεων περικαρδίου. Επίσης μπορεί να αναδείξει αίτια
θωρακικού άλγους μη καρδιακήςαιτιολογίας όπως πνευμονία και άλλες πνευμονικές νόσους
 
υπερηχογράφημα καρδιάς
Σχετική ένδειξη. Το υπερηχογράφημα ηρεμίας
ενδείκνυται, εάν στην κλινική εξέταση υπάρχει φύσημα που να υποδηλώνει στένωση αορτής,
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
ή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Μπορεί να εκτιμήσει
περιοχικές ή τμηματικές διαταραχές κινητικότητας του τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας, αν γίνει
κατά τη διάρκεια ή εντός 30
λεπτών από το στηθαγχικό άλγος.Το δυναμικό Υπερηχογράφημα
καρδιάς (stress echo test) μεδοβουταμίνη ή κόπωση είναι πιοχρήσιμο στην ανάδειξη ισχαιμίας
σε ασθενείς πού έχουν ενδιάμεση πιθανότητα για στεφανιαία νόσο
 
αξονική τομογραφία, ΑΤ, αξονική τομογραφία στεφανιαίων

Σχετική ένδειξη. Η ΑΤ των αποτιτανώσεων των στεφανιαίων, από μόνη της, έχει δείξει ότι παρέχει ισοδύ- ναμη προγνωστική ακρίβεια με την ηλεκτροκαρδιο- γραφική δοκιμασία κόπωσης σε ασθενείς με ενδιάμεση πιθανότητα για στεφανιαία νόσο. Επί απουσίας αποτιτανώσεων των στεφανιαίων αρτηριών, η ύπαρξη σημαντικών στενώσεων είναι πολύ απίθανη. Η αξονική αγγειογραφία στεφανιαίων έχει δειχθεί ότι έχει ιδιαίτερα υψηλή αρνητική προγνωστική αξία σε συμπτωματικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε καθετηριασμό. Η ακριβής ένδειξη για τήν διεξαγωγή αξονικής αγγειογραφίας στεφανιαίων είναι υπό μελέτη, αλλά πιθανότατα θα έχει τόν υψηλότερο βαθμό εφαρμογής σε ασθενείς με χαμηλό έως ενδιάμεσο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Έχει επίσης εφαρμογή στην εκτίμηση της βατότητος των παρακαμπτήριων μοσχευμάτων. Η χρήση τέτοιων εξετάσεων εξαρτάται από την διαθεσιμότητα αξονικών τομογράφων τουλάχιστον 64 ανιχνευτών καί φυσικά από τήν ολοένα αυξανόμενη γνώση καί εμπειρία

 
ΜΤ με αγγειοδιασταλτικά ή  ινότροπα
Σχετική ένδειξη. Η χρήση ΜΤ για τη δυναμική μελέτη αιμάτωσης του μυοκαρδίου με την εφαρμογή αγγειοδι αστoλής έχει δειχθεί ότι είναι το ίδιο αξιόπιστη με την στεφανιογραφία, το PET και το SPECT. Η χρήση της δυναμικής καρδιακής
ΜΤ με δοβουταμίνη έχει εφαρμογή ειδικά σε ασθενείς με μήικανοποιητικό ακουστικό παράθυρο. Οι εξετάσεις αυτές είναι
εφαρμόσιμες σε ασθενείς χωρίςαντένδειξη στη ΜΤ.
 
πυρηνική Ιατρική (δυνηαμική μελέτη αιματώσεως του μυοκαρδίου)
Σχετική ένδειξη. Οι  εξετάσσεις πυρηνικής ιατρικής είναι χρήσιμες σε ασθενείς με ενδιάμεση πιθανότητα στεφανιαίας
νόσου για τήν ανάδειξη περιοχών ισχαιμίας και τήν εκτίμησητου κινδύνου της στεφανιαίας νόσου. Η εξέταση αυτή δύναται
να διενεργηθεί με κόπωση ή
χρήση φαρμακολογικών ουσιών όπως η αδενοσίνη και η διπυριδαμόλη. Οι συγχρονισμένες μέ
ΗΚΓ εξετάσεις ηρεμίας μπορούν να εκτιμήσουν επίσης τη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας
και τις τμηματικές διαταραχές κινητικότητας του τοιχώματός της
 
στεφανιογραφία
Ενδεδειγμένη εξέτασηΗ στεφανιογραφία παραμένει η εξέταση αναφοράς στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Χρησιμοποιείται ως η εξέταση πρώτης επιλογής σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα στηθάγχης και σεασθενείς με παθολογικές, αμφίβολες ή μη διαγνωστικές αναίμακτες εξετάσεις.
 
 
 
 
 
υποψία βαλβιδοπάθειας
 
 
 
υπερηχογράφημα καρδιάς
Ένδειξη. Η υπερηχοκαρδιογραφία είναι επί του παρόντος η εξέταση εκλογής για την ανάδειξη και και ποσοστικοποίηση της καρδιακής βαλβιδικής νόσου. Ωστόσο σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικού ακουστικού παραθύρου ή σε περιπτώσεις υποψίας λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας, το διοιοσοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να βοηθήσει
 
ακτινογραφία θώρακος
Σχετική ένδειιξη. Η απλή ακτινογραφία θώρακος. είναι χρήσιμη σαν αρχική εξέταση, στην απεικόνιση βαλβιδικών αποτιτανώσεων,και πνευμονικής αγγειακής συνμφόρησης, ή του πνευμονικού οιδήματος.  μεγαλοκαρδίας,
 
μαγνητική τομογραφία
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η ΜΤ επίναι συμπληρωματική του υποερηχοκαρδιογραφήματος, όταν δεν υπάρχει ικανοποιητικό ακουστικό παράθυρο και δεν είναι επιθυμητή η χρήση διοιοσοφάγειου υπερηχοκαρδιογρφήματος. Είναι, επίσης, χρήσιμη όταν τα αποτελέσματα του υπερηχοκαρδιογραφήματος, και του καθετηριασμού δεν συμφωνούν. Η ΜΤ είναι χρήσιμη στην εκίμηση της σοβαρότητας της βαλβιδικής ανεπάρκειας και την ποσοστικοποίηση των επιπτώσεων των βαλβιδικών παθήσεων στους όγκους των κοιλιών, τη λειτουργικότητα και τη μυοκαρδική μάζα. Οι περισσότερες προσθετικές βαλβίδες  είναι συμβατές με ΜΤ εκτός εάν έχουν εκτεταμένη σχάση της ραφής τους και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο αποσπάσεως ή έχουν ήδη αποσπαστεί από τη θέση τους.
 
αξονική τομογραφία
Ενδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η ΑΤ με ηλεκτροκαρδιογραφικό συχγρονισμό (gated CT) δύναται να εκτιμήσει την επιφάνεια της αορτικής βαλβιδικής στενώσεως σε ασθενείς με υποψία στενώσεως της αορτικής βαλβίδας. Έχι δειχθεί επίσης ότι η αποτιτάνωση τη αορτικής βαλβίδας συσχετίζεται με τη σοβαρότητα της στενώσεως επί εκφυλιστικής βαλβιδικής παθήσεως.
 
υποψίυποψία αρδιακής κάμψης καί ή μυοκαρδίτιδας
 
 

 

 
υπερηχογράφημα καρδιάς
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η υπερηχοκαρδιογραφία είναι εξέταση πρώτης γραμμής στην εδραίωση της διαγνώσεως και στην πιθανολόγηση της αιτίας της καρδιακής ανεπάρκειας /μυοκαρδιοπάθειεας. Η διενέργεια δυναμικής εξετάσεως με χαμηλή δόση δοβουταμίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση παρουσίας χειμάζοντος μυοκαρδίου (μυοκάρδιο σε χειμέρια νάρκη-hibernation) σε περπτώσεις υποψίας ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας   
 
ακτινογραφία θώρακος
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η απλή ακτινογραφία θώρακος είναι μια χρήσιμη εξέταση για την εκτίμηση του μεγέθους της καρδιάς, της όποιας πνευμονικής συμφορήσεως και της συνοδού πνευμονοπάθειας. Η φυσιολογικήακτινογραφία θώρακος δεν αποκλείει την καρδιακή κάμψη.
 
πυρηνική ιατροκή (σπινθηρογράφημα)
Ένδειξη σε ορισμένς περιπτώσεις. Η ραδιοϊσοτοπική αγγειογραφία ή οισυγχρονισμένες με το ΗΚΓ τεχνικές του SPECT ηρεμίας με ραδιοφάρμακα 99mTc μπορούν να προσδιορίσουν ποσοστικά το κλάσμα εξωθήσεωςΔίνουν πραπλκήσιες πληροφορίες με το ΜΣ για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να έχουν περιορισμούς κάτω από ορισμένες περιπτώσεις. Τεχνικές αιματώσεως ηρεμίας με ραδιοφάρμακα 99mTc και τη χρήση νιτρωδών και τεχνικές ανακατανομής ηρεμίας με 201TΙ χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της χειμερίας νάρκης του μυοκαρδίου. Όπου είναι διαθέσιμο το FDG-PET για το μεταβολισμ΄λο με αμμωνία για την αιμάτωση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειηξη του χειμάζοντος μυοκαρδίου  
 
μαγνητική τομογραφία
Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η ΜΤ είναι εξέταση συμπληρωματική της υπερηχοκαρδιογραφίας στις περισσότερες των περιπτώσεων αλλά υπερέχει στην ποσοστική εκτίμηση των κοιλιακών όγκων, τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης και της μυοκαρδιακής μάζας καθώς και στη διαφοροδιάγνωσης μεταξύ ισχαιμικής και μη ισαιμικής μυοκαρδιοπάθειας. Είναι χρήσιμη στην αιτιολογική διάγνωση παθήσεων όπως η αμυλοείδωση, νόσοι εναποθέσεως σιδήρου, και η σαρκοείδωση. Η ΜΤ έχει γίνει αποδεκτή τεχνική στην εκτίμηση του χειμάζοντος μυοκαρδίου, όταν συνδυάζεται με καθυστερημένη ενίσχυση και/ή δυναμική εξέταση με χαμηλή δόση δοβουταμίνης.  Είναι η εξέταση εκλογής για την ανάδειξη μυοκαρδίτιδας. Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη του χειμάζοντος μυοκαρδίου θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα της και την εμπειρία. 
 
αξονική τομογραφία Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η αξονική τομογραφία με ΗΚΓ συγχρονισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ποσοστικοποίηση της λειτουργικότητας των κοιλιών κατά την ίδια εξέταση που διενεργείται για την εκτίμηση των στεφανιαίων αρτηριών. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής σχετίζονται στενά με την 3D υπερηχογραφία το ΜΣ και το συγχρονισμένο (gated) με ΗΚΓ SPECT. Ο καθορισμός του ρόλου αυτής της εξέτασης στην εκτίμηση των διαφόρων νμυοκαρδιοπαθειών είναι υπό εξέλιξη.