Το Αναπνευστικό Σύστημα -Σύνοψη

H κύρια, αλλά όχι μοναδική, λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος είναι η αποβολή του CO2 που παράγεται κατά τις διεργασίες του μεταβολισμού (~200 ml/min) και παροχή οξυγόνου στα πνευμονικά τριχοειδή (~250 ml/min). Η δομή του αναπνευστικού συστήματος είναι εκείνη της ασύμμετρης διχοτομήσεως κλάδων, δια των οποίων μεταφέρεται αέρας προς τις κυψελίδες (: πνευμονικό παρέγχυμα), όπου λαμβάνει χώρα ή ανταλλαγή αερίων. Το διάφραγμα αποτελεί το βασικότερο αναπνευστικό μυ, με τη λειτουργία του οποίου εισέρχεται και εξέρχεται αέρας προς/από τις κυψελίδες. Έτσι, το αναπνευστικό σύστημα ομοιάζει με "ταις φυσαις ταις εν τοις χαλκιείς" (:τα φυσερά των σιδηρουργών), όπως ευφυώς το περιέγραψε ο Αριστοτέλης στα 'μικρά φυσικά" του. Το Αναπνευστικό Σύστημα (ΑΣ) αποτελείται από τους αεραγωγούς, το πνευμονικό παρέγχυμα (το σύστημα των κυψελίδων) , τους αναπνευστικούς μύες, τα νεύρα και το κέντρο της αναπνοής, που οδηγούν την αναπνοή.
Εντός του συστήματος των κυψελίδων ανταλλάσσονται παθητικά, μόρια οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακος, μέσω φαινομένου διαχύσεως (:κίνηση των μορίων από περιοχές με πυκνότητα/πίεση, σε περιοχές με μικρότερη, μέχρις επιτεύξεως ισορροπίας). Η διάχυση των αερίων λαμβάνει χώτα από την αέριο φάση εντός των κυψελίδων, στην υγρά φάση εντός των τριχοειδών. Η ισορροπία ουδέποτε επιτυγχάνεται επειδή οξυγόνο συνεχώς προσφέρεται, ενώ CO2, συνεχώς αποβάλλεται. Έτσι, η αναπνοή επαναλαμβάνεται καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής.
Ανώτερο/κατώτερο ΑΣ.Ο εισπνεόμενος άερας εισέρχεταιδιατων ρουθουνιών, της ρινικής κοιλότητας, όπου υφίσταται κάθαρση, θερμική εξισορρόπηση και κορεσμό με υδρατμούς, τον φάρυγγα, και τον λάρυγγα. Στη συνέ χεια προωθείται προς την τραχεία, τους κύριους, στελεχιαίους, τμηματικούς βρόγχους, υποτμηματικούς βρόγχους, σε βαθύτερα διχοτομούμενους, κατά ~23 γενεές, πριν φτάσει στα τελικά βρογχιόλια, δια των οποίων εισέρχεται στην 'αχανή' περιοχή του δευτερογενούς βοτρυδίου (: κυψελωτοί πόροι, σάκκοι και κυψελίδες). Ως ανώτερο αναπνευτικό νοείται η δομή από τα ρουθούνια, μέχρι την αρχή της τραχείας, που διαδραματίζει κρίσιμο, προστατευτικό ρόλο, ενώ, ταυτόχρονα επιφορτίζεται με τη λειτουργία της φωνήσεως. O δεξιός πνεύμονας χωρίζεται από τον αριστερό, με το μεσοθωράκιο. Ο αριστερός πνεύμονας είναι μικρότερος του αριστερού, καθώς φέρει το καρδιακό εντύπωμα, προκειμένου να καταληφθεί χώρος για την καρδιά. Ο αριστερός κύριος βρόγχος, επομένως, είναι στενότερος του δεξιού, αλλοιώς θα προέκυπταν διαταραχές αερισμού.
2
3
4
5
6
7
8
9