καρδιοπνευμονική κόπωση - αντενδείξεις

σχετικές
1. στένωση της αριστερής στεφανιαίας ή ισοδύναμης καταστάσεως
2. μέσης βαρύτητας στενωτική βαλβιδοπάθεια,
3. διαταραχές ηλεκτρολυτών
4. ταχυαρρυθμία ή βραδυαρρυθμίια
5. κολπική μαρμαρυγή με ανέλεγκτο κοιλιακό ρυθμό
6. υπερτροφική μυοκαρδιοπάθειεα
7. διαταραχές του συναισθήματος, που δεν επιτρέπουν τη συνεργασία
8. υψηλός βαθμός AV-block
απόλυτες

1. οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

2. υψηλοός κίνδυνος ασταθούς στηθάγχης

3. ανέλεγκτη καρδιακή αρρυθμία, που προκαλούν αιμοδυτναμικά συμπτώματα

4. ενεργός ενδοκαρδίτις

5. συμπτωματική σοβαρή στένωση αορτής

6. μη αντιρροπισμένη καρδιακή ανεπάρκεια, συμπτωμστική

7. οξεία πνευμονική εμβολή ή πνευμονικό έμφρακτο

8. οξεία μη καρδιοακή πάθηση που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της κοπώσεως ή που μπορεί να επιδεινωθεί από την άσκηση, όπως η λοίμωξη, η νεφρική ανεπάρκεια, η θυροτοξίκωση,

9. οξεία μυοκαρδίτις ή περικαρδίτις

10. φυσική ανικανότητα που θα απέκλειε την ασφαλή και επαρκή διενέργεια της ασκήσεως

11. δυναμία να δοθεί συγκατάθεση