Ιατρική θωρακοσκόπηση

Η ιατρική θωρακοσκόπηση δεν είναι καινούργια μέθοδος, επισκοπήσεως της υπεζωκοτικής κοιλότητας, εφόσον ήδη από το 1910 ο H.C. Jacobeus, Κλινικός Ιατρός, εισήγαγε τη θωρακοσκόπηση, ως διαγνωστική μέθοδο των εξιδρωματικών πλευριτικών συλλογών. Δημοσίευσε την πρώτη σειρά θωρακοσκοπήσεων το 1921, αποτιμώντας την διαγνωστική της αξία στη διάγνωση της φυματιώσεως και των κακοήθων συλλογών. Η θωρακοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε για συμφυσιόλυση σε ασθενείς με φυματίωση, προκειμένου να προκληθεί θεραπευτικός πνευμοθώρακας (θεραπείες προσηλώσεως) στην προφαρμακευτική εποχή της θεραπείας της TBC (μέθοδος H.C. Jacobeus), ενώ μεταγενέστεροι, όπως Swierenga et al., και Boutin et al., (1970), τεκμηρίωσαν με σειρά δημοσιεύσεων τη διαγνωστική συνεισοφορά της. Τη δεκαετία του '90 σχεδιάστηκαν ειδικά εργαλεία, λαβίδες, διαστολείς και ψαλίδια, που διευκόλυναν χειρισμούς και λήψεις βιοπτικών δειγμάτων.  Η ανάπτρυξη των ενδοσκοπικών Video συστημάτων και οργάνων οδήγησε στην διάδοση της μεθόδου, αρχικά από τους θωρακοχειρουργούς, και την επέκτασή της σε θεραπευτικές τεχνικές. Η ιατρική θωρακοσκόπηση, γενικά, ορίζεται η διενεργούμενη υπό τοπική αναισθησία στην ενδοσκοπική αίθουσα, με τη χρήση οργάνων και γενικά περιορίζεται σε διαγνωστικούς, μόνο, σκοπούς.  Η ιατρική θωρακοσκόπηση πλευροσκόπηση είναι ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος που επιτρέπει προσέγγιση στον υπεζωκοτικό χώρο, μέσω συνδυασμού οπτικών οργάνων και εργαλείων χειρισμών. Επιτρέπει την ασφαλή βασική διαγνωστική προσέγγιση αδιάγνωστων πλευριτικών συλλογών  ή παχύνσεων του υπεζωκότος, αλλά και θεραπευτικά εγχειρήματα (πλευρόδεση)(&)

Βιντεο vs Ιατρική θωρακοσκόπηση
 
VATS
Ιατρική Θωρακοσκόπηση
χειριστές
θωρακοχειρουργοί
Πνευμονολόγοι
τόπος
χειρουργείο
ενδοσκοπική αίθουσα
αναισθησία
γενική
τοπική
αερισμός
ΕΤΤ διπλού αυλού, απλός πνευμονικός αερισμός
αυτόματη αναπνοή
είσοδοι
πολλαπλοί
απλός ή διπλός
ενδείξεις
ελάχιστα παρεμβατική επέμβαση
αφαίρεση πνευμονικών όζων
κυστεκτομή
λοβεκτομή
πνευμονεκτομή
περικαρδιακό παράθυρο
διαγνωστική/θεραπευτική
υπεζωκοτική βιοψία
εισαγωγή σωλήνος παροχετεύσεως
πλευρόδεση με ταλκ
συμφυσιόλυση

ενδείξεις

πλευριτική συλλογή άγνωστης αιτιολογίας - η διαγνωστική της αξία είναι 93-100% (προς σύγκριση: μόνο 44% επί τυφλής βιοψίας, και 62% με κυτταρολογική εξέταση).

υπόνοια φυματιώδους εξιδρώματος, κακοήθειας, με ασαφή κυτταρολογικά ευρήματα, εκτίμηση θωρακικών κακώβσεων

θεραπευτικώς

πλευρόδεση επί κακοήθων ή υποτροπιαζουσών πλευριτικών συλλογών, υποτροπιάζον πνευμοθώρακας. Συνφυσιόλυση επί υποτροπιαζουσών επίμοου πνευμοθώρακος. για τη διενέργεια "εκπλύσεων επί ινοπυώδους εμπυήματος (τουαλέττα υπεζωκοτικής κοιλότητας). 

τοπική διήθηση και ήπια καταστολή

[α] midazolam 2 mg  μέχρι 10 mg ή νευροληπτική αναλγησία (φαιντανύλη+δροπεριδόλη) ή οπιούχα ,βενζοδιαζεπίνες, & τοπικό αναισθητικό 2& λιφοκαΐνη. Πρέπει να υπάρχει έτοιμη προποφόλη, για το ενδεχόμενο διασωληνώσεως εφαρμογή μηχανισκής αναπνοής.

μεσοπλεύριο διάστημα [α] τρεις ομάδες μυών περιβαλλόμενοι από νευραγγειακό έλυτρο, ο έξω μεσοπλεύριο και ο έσω (εσώτερος) μεσοπλεύριος μ. [β] τα νεύρα αγγεία κείνται σε έλυτρο στο κατώτερο χείλος της προηγούμενης πλευράς. Τα μεσολεύρια αγγεία μπορεί να εγκολεάζονταισ τους ηλικιωμένους προς το άνω χείλος της παρακείμενης πλευράς. 

 

βιβλιογραφία

1. Interventional pulmonary procedures: Quidelines from ACCP. Chest 2003, 123:1693