στένωση μιτροειδούς (λήμμα υπό διαμόρφωση)

scanned image of page 575λήμμα υπό διαμόρφωση

 

Οι δυσμενείς επιδράσεις της στενώσεως της μιτροειδούς στην αναπνευστική λειτουργία ήταν γνωστές τουλάχιστον από το 1936 (&).

scanned image of page 746

 

 

 

 

 

στη παραπλεύρως μελέτη (&), αναγνωρίσθηκε η δραστική μείωση της VC επί στενώσεως της μιτροειδούς. Στις απρακείμενες εικόνες, αναγνωρίζεται η μείωση της εκπνευστικής ροής, της μεγίστης αναπνευστικής ικανότητας, της ικανότητας διαχύσεως, σε ανάπαυση, της δυναμικής διατασιμόττηας, και η αύξηση των αντιστάσεων ροής στουε αεραγωγούς και της πνευμονικής πιέσεως (συστολικής και διαστολικής), μεταξύ ασθενών διακριθέντων σε 4 κατηγορίες βαρύτητας, ανάλογα με τα κριτήρια Baker και συν., (1952).

scanned image of page 747