Σκαφοειδής θώραξ, Pectus excavatum

 Ο σκαφοειδής θώραξ, ΣΘ,  είναι μια από τις συχνότερες μελιθζονες ανωμαλίες στην παιδική ηλικία. Τα αγόρια προσβάλλονται 6 φορές συχνότερα από τα κορίτσια. Ο ΣΘ αναγνωρίζεται στη βρεφική ηλικία,αλλά καθίστανται σοβαρότερος στην εφηβεία. και παραμένει αμετάβλητος καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής.

Pectus excavatumImage courtesy of Ahellwig. Please see case description page for licence and original file information. Τα συμπτώματα είναι σποραδικά, κατά τη πρώιμη παιδική ηλικία, αλλά καθίστανται προοδευτικά σοβαρότερα, με την παρόδο της εφηβείας και συνίστανται σε κόπωση, δύσπνοια, μειωμένη αντοχή στην άσκηση, θωρακαλγία, ταχύπνοια, και ταχυκαρδία. Η καρδιά μετακινείται προς το αριστερό ημιθωράκιο, και προκαλείται μείωση του όγκου παλμού. Η πνευμονική έκπτυξη είναι περιορισμένη και έτσι προκαλείται περιοριστικού τύπου μείωση τη ικανότητας αερισμού.

 

Η χειρουργική διόρθωση επιχειρείται στους συμπτωματικούς ασθενείς, με αυξημένο pectus severity index.