Πνεύμων των γεωργών

  Ο πνεύμων των γεωργών προκαλείται απόεισπνοή του thermophilic Actinomyces ή είδη Aspergillus κατά την αποσύνθεση κομπόστας, βρύων, ή φυτών σακχάρεως. Το συχνότερο αίτιοπ αποτελεί η έκθεση σε μεγάλες ποσότητες επιμολυσμένων βρύων. Αυτό συχνότερα συμβαίνει κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των ψυχρών, υγρών κλιμάτων. Ο θερμόφιλος ακτινομύκης περιλαμβάνει τον Saccharopolyspora rectivirgula (προηγούμενα γνωστός ως Micropolysporafaeni), τον Thermoactinomy cesvulgaris, τον Thermoactinomyces viridis, και τον Thermoactinomyces sacchari, μεταξύ άλλων. Η επίπτωση εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με τα τοπικά κλίματα τον τύπο γεωργίας, και το ιστορικό εκθέσεως αλλά η πνευμονία εξ υπερευαισθησίας πιστεύεται ότι προσβάλλει το 0.4-7.0% των γεωργών.