Ινώδης κυψελιδίτις

Η ΙΠΙ αναφέρεται από μερικούς συγγραφείς (Βρετανούς) ως κρυπτογενής ινώδης κυψελιδίτις, όρος, που περιγράφει αποδοτικότερα τη φλεγμονώδη φύση της παθήσεως και την εξέλιξη προς ίνωση του παρεγχύματος.