Μικρές σκιάσεις

 

Παλαιά επουλωθείσα ανελευλογιά. Παρουσιάζεται ως υπόδειγμα διάσπαρτων μικρών σκιάσεων, με ή χωρίς αποτιτανώσεις.

Το εύρημα είναι τυχαίο, επί ασθενούς πουπροσήκθε με απόφραξη του παχέος εντέρου. Αναγνωρίζεται σημείο συνεχούς διαφράγματος, συμνβατό με πνευμοπεριτόναιο