Ραβδομυόλυση

 1.  Πρόκειται για ένα σύνδρομο που οφείλεται στην εισροή στην κυκλοφορία συστατικών του μυϊκού κυττάρου, κατόπιν λύσεως της κυτταρικής τους μεμβράνης.
 2. διακρίνουμε σύμφυτη, οφειλόμενη σε κληρονομικά αίτια και επίκτητη, απότοκη μυϊκών κακώσεων, έντονης μυϊκής ασκήσεως, άμεσο μυϊκού τραυματισμού εγκαύματα ηλεκτροπληξία κλπ, ή άλλων μη τραυματικών αιτίων, όπως η παρατεταμένη ακινησία.
  1. Στα τελευταία συγαταλέγονται ανεπαρκής αιμάτωση του μυϊκού κυττάρου, χρήση διαφόρων φαρμάκων, όπως στατινών, κορτικοειδών, φιμπρατών, τοξινών, η θερμική καταπληξία,  ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές κλπ. Στις τοξίνε ςπεριλαμβάνεται και η coniine, που προσλαμβάνεται κατά τη  βρώση ορτυκιών.
 3. κλινική εικόνα.
  1. μυικός πόνος (+-) αδυναμία και ούρα καστανέρυθρου χρώματος, λόγω αποβολής μυοσφαιρίνης .
  2. σε εξελιγμένες καταστάσεις, πυρετός, ναυτία, κακουχία, ταχυκαρδία. υπερκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία. αύξηση τρανσαμινασών., που αποκαλύπτουν ηπατική δυσλειτουργία ή βλάβη (25%).
  3. Αύξηση της τροπονίνης, αύξηση της κινάσης κρεατινίνης, που διατηρούνται υψηλά 1-2 ημέρες, και κατόπιν αρχίζουν να υποχωρούν  σταδιακά.
 4. από την κλινική εικόνα (;) και την ανίχνευση μυοσφαιρίνης στα ούρα.
 5. Θεραπεία, ενυδάτωση, ρύθμιση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. ενδεχομένως αιμοκάθαρση.