Κύτταρα Sternberg-Reed

 Ονομάζονται και Hodgkin and Reed-Sternberg κύτταρα. Πολυπύρηνα κύτταρα και ευρίσκονται στο λέμφωμα Hodgkin, που χασρακτηρίζεται από προοδευτική μεγέθυνση των λεμφαδένων, του σπληνός, και γενικά του λεμφοεριδούς ιστού. Προέρχονται από μετα μόρφωση των Β- κυττάρων τα οποία εμφανίζουν ελαττώματα παραγωγής ανοσοσφαιρινών, διαφεύγουν τον με απόπτωση κυτταρικό θάνατο μέσω άγνωστου μηχανισμού και υφίστανται μονοκλωνική επέκταση. Υπάρχουν επιδημιολογικές ορολογικές και άμεσης απρατηρήσεως ότι ο ιός Epstein-Barr μπορεί να εμπλέκεται αιτιολογικά στη διαμόρφωση των κυττάρων αυτών. 
Τα κύτταρα Hodgkin Reed-Sternberg πρατηρούνται σε σχετικά χαμηλή συχνότητα και εμπλέκονται στις φλεγμονώδεις διηθήσεις τν μη νεοπλασαμτικών Τ και Β- λεμφοκυττάρων, των λεμφοκυττάρων που διηθούν όγκους, των πλασαμτοκυττάρων, των ιστιοκυττάρων, των ουδετεροφίλων, τωνηωσινοφίλων, των στρωματικών κυττάρων. ΤΑ κύτταρα αυτά στρατολογιούνται και ενεργοποιούνται από κυτοκίνες, και χημοκίνες, που εκκρίνονται από νεοπλασματικά κύτταρα.