φυματιωση - επίλογος

 Στον επίλογο του κεφαλαίου ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ μπορεί να συμπεριληφθεί η φράση: ο επίλογος της φυματιώσεως δεν έχει ακόμη γραφτεί.

το παγκόσμιο σχέδιο εκριζώσεως της φυματιώσεως

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκάν, η επίπτωση της φυματιώσεως συνεχίζει να αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια θεραπεύσιμη και ιάσιμη νόσο. Ο στόχος εκριζώσεώς της εξαρτάται από την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων, όπως ο έλεγχος και ο περιορισμός της ως δημόσιο υγειονομικό πρόβλημα και μπορεί να προσεγγισθεί με τους επόμενους, επιμέρους στόχους:

[α] επέκταση των θεραπειών άμεσης παρακολοθήσεως,
[β] έλεγχος των HIV λοιμώξεων και φυματιώσεως
[γ] έλεγχος των πολυανθελκτικών μορφών
[δ] εισαγωγή νέων αντιφυματικών φαρμάκων
[ε] εισαγωγή νέων αντιφυματικών εμβολίων
[στ] καθιέρωση νέων διαγνωστικών μεθόδων
ζ] προστασία, επικοινωνία και κοινωνική κοινητοποίηση

 Από τον Π.Ο.Υ. έχει επασχεδιαστεί η στρατηγική του αδιεθνούς αντιφυματικού αγώνα, με στόχο, το 2015,  να έχει επιτευχθεί μείωση στο 50% της επιπτώσεώς της, του 1990 (). Το κ΄σοτος για το εγχείρημα αυτό εκτιμάται στο ύψος 56 δισ $, που επιχειρείται να καλυφθεί με συγκερασμένη διεθνή συνεργασία.