έλεγχος της φυματιώσεως

  πίνακας 1
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Ο.Υ., ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (
World Health Organization 67th World Health Assembly. Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015. A67/11 Geneva, World Health Organization, 2014)
Στο σχέδιο παγκόσμιας ενιαίας παγτκόσμιας στρατηγικής υπογραμμίζεται η ανάγκη προσαρμογής του συστήματος υγίας κάθε Χώρας και της κατανοήσεως ως απόλυτης προτεραιότητας, ανάλογα με την τοπική επιδημιολογική κίνηση της ΤΒ, με στόχο ότι μέχρι το 2035 να έχει προσεγγιστεί το όριο της πολύ χαμηλής επιπτώσεως (: <100 περιπτώσεις ανά εκατομ. πληθυσμού). Ακόμη και οι Χώρες που έχουν ήδη επιτύχει αυτόν το στόχο, πρέπει να συν εχίσουν τις προσπάθειες προς την τελική εκρίζωση (:<10 περιπτώσεις ανά εκατομ. πληθυσμού) 

1. Ένας κόσμος απαλλαγμένος από τη φυματίωση: 0 θανάτους, νοσήσεις, υπολειμματική νόσος. Οριστική εκρίζωση της φυματιώσεως.
2. μέχρι το 2035: μηδενικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. 95% μείωση των θανάτων, 90% μείωση του επιπολασμού (<10 περιπτώσεις/100000 πληθυσμού. Προσταία των προσβεβλημένων οικογενειών από τις καταστροφικές δαπάνες λόγω φυματιώσεως
ΑΡΧΕΣ: Επιμελημένη κυβερνητική διαχείριση και λογοδοσία , με συστηματική καταγτραφή και αξιολόγηση των επιδημιομετρικών κινήσεων της νόσου. Ισχυρή συνεργασία με με κοινωνικές Οργανώσεις και επιστημονικές Εταιρείες. Προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ηθικής και των αρχών της ισότητας. προσαρμογή της στρατηγικής και των στόχων στο εθνικό επίπεδο με διεθνή συνεργασία.
Οργανωμένα κέντρα Υγείας και προλήψεως, ικανά για: [α] πρώιμη διάγνωση, συμπεριλαμβάνου του ελέγχου ευαισθησίς στα φάρμακα, και συστηματικός έλεγχος των επαφών και των ατόμων σε υψηλό κίνδυνο. [β] συνεργασία αρμόδιων φορέων διαπιστευμένων με τον έλεγχο της TBC/HIV και τη διαχείριση των συνοσηροτήτων. 4. προληπτική θεραπεία στα άτομα υψηλού  κινδύνου και εαντιφυματικός εμβολιασμός. 
Εφαρμογή σθεναρών πολιτικών και οργάνωση υποστηρικτικών προγραμμάτων. [1] πολιτική δέσμευση για αδιάλειπτη παροχή επαρκών πόρων για τη θεραπεία και την πρόληψη της φυματιώσεως. [2] Εμπλοκή των κοινοτήτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων και ιδιωτικών πάροχων υγείας. [3] Καθολική πολιτική κάλυψη υγείας και κανονιστικών πλαισίων για την κοινοποίηση των ενεργών περιπτώσεων, που είναι ζωτικής σημασίας για την καταχώριση, την ποιότητα και την ορθολογική χρήση των φαρμάκων, καθώς και τον έλεγχο των λοιμώξεων. [4] Κοινωνική προστασία, για την καταπολέμηση της φτώχειας και δράσεις εναντίον καθοριστικών παραγόντων της φυματίωσης.
ενίσχυση της έρευνας και των καινοτομιών
[1] Διάθεση, ανάπτυξη και ταχεία πρόσληψη νέων εργαλείων, μεθόδων παρεμβάσεων και στρατηγικών, για τον εμπλουτισμό του αντιφυματικού αγώνα.[2]
Έρευνα για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής, των επιπτώσεων, καθώς και την προώθηση καινοτομιών.

Οι προσπάθειες να συγκρατηθεί η φυματίωση, και να μη προκαλούνται ενδονοσοκομειακές μολύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό ή τους εσωτερικούς ασθενείς, είναι πρώτης ανάγκης, επειδή παριστούν τις εγγύτερες επαφές πάσχοντος από ενεργό φυματίωση.   Παρ΄όλο ότι οι μεγίστη αναλογία των ασθενών δεν χρειάζεται νοσκομειακή περίθαλψη, όπως, π.χ., μια πλευριτική, φυματιώδης συλλογή, οι ασθενείς με υποψία φυματιώσεως [α] κρατούνται σε απομόνωση, σε θαλάμους αρνητικής πιέσεως με τουλάχιστον 6 πλήρεις ανανεώσεις του αέρος, την ώρα, μέχρις της πλήρους αρνητικοποιήσεως των πτυέλων τους, ή μέχρις να αποκλεισθεί η φυματίωση, ως διάγνωση, ή, τέλος, μέχρι να παραληφθούν τρία αρνητικά δείγματα πτυέλων.
Το νοσηλευτικό προσωπικό, που έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς αυτούς πρέπει να φέρουν μάσκες Ν95, ή ισχυρούς αναπνευστήρες κεκαθαρμένου αέρα, προς αποφυγή εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων, κατά την παραμονή τους στο δωμάτιο του ασθενούς. Η απομόνωση μπορεί να διακοπεί μετά 10-14 ημέρες θεραπείας, και ενόσω ο ασθενής απαντά στη θεραπεία.  Οι ασθενείς μπορεί να εξέλθουν του Νοσοκομείου εφόσον πρόκειται να μετακινηθούν στο προηγούμενο κατάλυμμά τους, και αφού το υγειονομικό προσωπικό δεν διαπίστωσε συγκατοίκηση με άτομα σε υψηλό κίνδυνο (π.χ., παιδιά ηλικίας <2 ετών, ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και οι υπόλοιποι συγκάτοικοι και πιθανώς εκτεθέντες έχουν υποστεί έλεγχο για λανθάνουσα φυματίωση.
Χροηγείται θεραπεία σε συνθήκες εξωτερικού ασθενούς, υπό τήρηση των όρων συμμορφώσεως του ασθενούς. Σημειώνεται ότι η πρόσφατη μείωση της επιπτώσεως της φυματιώσεως στις ΗΠΑ, εξηγείται από την εφαρμογή κανόνων ελέγχου συμορφώσεως στη διαχείριση, με την οποία διασφαλίζεται η ευνοϊκή έκβαση της θεραπείας του ασθενούς και η αποφυγή αναπτύξεως πολυανθεκτικών μορφών (,βλέπε πιν 1).
αντιφυματικός εμβολιασμός. Το BCG είναι εξασθενημένο στέλεχος του μυκοβνακτηριδίου το οποίο παρέχει ~75% προστασία έναντι νοσήσεων από φυματίωση για 15 περίπου χρόνια. Χορηγείται ενδοδερμικά, όχι υποδορίως, κια παράγει τοπική δερματική αντίδραση Κατά τη σύγχρονη πρακτική, χορηγείται σε παιδιά, ηλικίας;  13 ετών, και σε διάφορες ομάδες υψηλού κινδύνου.
ευκαιριακά μυκοβακτηρίδια. Πρόκειται περί άλλων μυκοβακτηριδίων, τα οποία δεν ανήκουν στο σύμπλεγμα των μυκοβακτηριδίων φυματιώσεως,. Ονομάζονται άτυπα ή ευκαιριακά μυκοβακτηρίδια, και τα πλέον διαδεδομένα είναι το ycobacterium Kansasii, το σύμπλεγμα  M. anium-intracellulare το Μ. malmoense, και το Μ xenopi. Είναι ευρέως διαδεδομένα και μπορεί να επιμολύνουν δείγματα ακόμη κια μεσα στο Εργαστήριο. Συμπεριφέρονται ως ασθενή παθογόνα και, συνήθως,  δεν αποτελούν κίνδυνο σε υγιείς. Οι λοιμώξεις επιπίπτοθνμ συνήθως σε άτομα με ανοσολογικές διαταραχές όπως επί AIDS ή σε εκείνους με δομικές διαταραχές, όπως επί παρουσίας εκτεταμένου πνευμονικο΄'υ εμφυσήματος και πνευμονικών κοιλοτήτων, λόγω προηγούμενης λοιώξεως από φυμαστίωση. Συνοδεύονται από χρόνια συμπτώματα όπως ο βήχας, η απόχρεμψη η αιμόπτυση και η απώλεια βάρους. Η διάγνωση βασίζεται στα χαρακτηριστικά τους στις καλλιέργειες, ενώ η θεραπεία αποδεικνύεται δύσκολη και απαιτεί μακροπερίοδη (>2 χρόνια) χορήγηση ριφαμπικίνης και εθαμβουτόλης επειδή τα στελέχη αυτά συνήθωγς αποδεικμνύονται ανθεκτικά σε μερικά, τουλάχιστον, από τα πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα. Μερικά πρόσφστα αναπτρυχθέντα αντιβιοτικά, όπως η κλαρυθρομυκίνη, ή η σιπροφλοξασίμνη μπορεί να εισφέρουν στη θεραπεία τους. Τα στελέχη αυτά είναι χαμηλής εντάσεως παθογόινα και, συνήθως, δε αποτελούν κίνδυνο επί επαφών με ενεργείς περιπτώσεις έτσι, δεν είναι απαραίτητη η λήψη μετρων προστασίας. 
Η παγκόσμια στρατηγική τονίζει την ανάγκη για προσαρμογή της χώρας και η ιεράρχηση σύμφωνα με την τοπική επιδημιολογία και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Με την αναμενόμενη παγκόσμια πρόοδο, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών στο μέλλον θα εισέλθουν στην κατηγορία χαμηλής συχνότητας, δηλαδή, οι χώρες που φτάνουν <100 περιπτώσεις φυματίωσης (όλες οι μορφές) ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει πρόσθετες δράσεις (πιν.1) προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των σε υψηλό κίνδυνο εκτεθειμένων, καθώς και την απαλοιφή παραγόντων που ευνοούν την μετάδοσή της. 
παγκόσμια στρατηγική για πλήρη εκρίζωση της νόσου ως το 2035 Η παγκόσμια στρατηγική τονίζει την ανάγκη για προσαρμογή της χώρας και η ιεράρχηση σύμφωνα με την τοπική επιδημιολογία και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Με την αναμενόμενη παγκόσμια πρόοδο, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών στο μέλλον θα εισέλθουν στην κατηγορία χαμηλής συχνότητας, δηλαδή, οι χώρες που φτάνουν <100 περιπτώσεις φυματίωσης (όλες οι μορφές) ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει πρόσθετες δράσεις (πιν.1) προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των σε υψηλό κίνδυνο εκτεθειμένων, καθώς και την απαλοιφή παράγόντων που ευνοούν την μετάδοσή της. Μέχρι τώρα, όμως, σε ελάχιστς χώρες έχει προσεγγιστεί ο στόχος των <100 /εκατομ), ενώ ο στόχος '<10/εκατομ" αναμένεται, ως το 2050 να προσεγγιστεί μόνο σε ελάχιστες χώρες (&)!