φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος (κοκκίωμα από πλασματοκύτταρα)