τεχνικές εκτιμήσεως του περιορισμού εκπνευστικής ροής σε συνθήκες ήρεμης αναπνοής