Πλαστικότητα των προγονικών αγγειακών κυττάρων επί αγγειακής αναδιαμορφώσεως στη ΧΑΠ

 Οι πρόγονοι των αγγειακών κυττάρων έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται σε ενδοθηλιακά κύτταρα, in vitro και in vivo, όχι μόνο κατά τις διαδικασίες αγγειογενέσεως, αλλά και κατά την αποκατάσταση αγγειακών βλαβών. Ακόμη και επί ήπιων () μορφών επί ΧΑΠ, όπως και επί καπνιστών (), με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία, έχει αναγνωρισθεί η παρουσία προγονικών αγγειακών κυττάρων που διηθούν τον έσω χιτώνα.  Ειδικότερα, αναγνωρίζεται πάχυνση του έσω χιτώνος, λόγω υπερτροφίας των λείων μυικών ινών, και εναποθέσεως ελαστίνης, αλλά και κολλαγόνου (), γεγονός που πιστοποιεί ότι η κατανάλωση καπνού διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παθογένεια των πνευμονικών αγγειακών διαταραχών, επί ΧΑΠ.Η ταυτοποίηση προγονικών κυττάρων που συμμετέχουν στην ιστική αναδιαμόρφωση των πνευμονικών αρτηριών σε ασθενείς με ΧΑΠ αποτελεί επιστημονική βάση που, ενδεχομένως, επιτρέψει  τον σχεδιασμό θεραπευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την αναστολή των δομικών μεταβολών που χαρακτηρίζουν παρόμοιες παθήσεις. 

διατομές μυικού τύπου πνευμονικών αρτηριών, επί καπνιστού, με εμφανή πάχυνση του έσω χιτώνος και στένωση του αυλού. Α= χόριο, Μ= μέσος χιτώνας, Ι=έσω χιτώνας, L= αυλός του αγγείου.