σύστημα εξαναγκασμένης ταλαντώσεως

 

 

 

 

 

 

 Η κεφαλή του συστήματος εξαναγκασμένης ταλαντώσεως είναι λειτουγικά παρόμοιο με το σύστημα του ψευδοτυχαίου θορύβου, που σχεδιάστηκε για τον προσδιορισμό των αντιστάσεων. το χαρακτηριστικό γνώρισμα του περιγραφομένου συστήματος είναι ότι συμπεριφέρεται ως γεννήτρια επαναλαμβανόμενων απεριοδικών σημάτων μεταβαλόμενης διευθύνσεως.

διάγραμμα του συστήματος εξανγκασμένης ταλαντώσεως. Κεφαλή μετρήσεων κλαι συνδεσμολογία. Η γεννήτρια ήχου (loudspeaker) στην  κορυφή συνδεόμενο με προσαρμογέα y, στο έναν άνω βραχίονα, έξοδο για τη ροή με τελική αντίσταση στο άλλο άνω άκρο. και με το κάτω άκρο του συνδεδεμένο με τον θερμαινόμενο πνευμοταχογράφο, τύπου Lilly. Παράγεται παλμική ροή από τη γεννήτρια ήχου, που αναπαρίσταται με σκιασμένη γραμμή, μέρος της οποίας εξέρχεται μέσω τελικού