σημείο 3

 Ακτινογραφική απεικόνιση της στενώσεως της οαρτής. Σχηματίζεται από την  προστενωτική μοίρα της οαρτής, του αορτικού τόξου, και την αριστερή υποκλείδιο αρτηρία.

 

 

 

 

 

 

   το σημείο 3, όπως επισημαίνεται στην μερική άποψη, δεξιά.