αποτιτανώσεις δίκην κελύφους αυγού

  Λεπτές, σαφώς περιγεγραμμένες, στρογγυλόμορφες αποτιτανώσεις που που οριοθετούν την περιφέρεια μιας βλάβης, ή ενός ανατομικού στοιχείου (π.χ., λεμφαδένος) (, , ►). Συνήθως απαντά σε ασθενείς με πυριτίαση(στο 5% των ασθενών), και "πνεύμονα των ανθρακορύγχων", 1% των πασχόντων. Επίσης, επί σαρκοειδώσεως (ασυνήθης, 5%, και εμφανίζεται σε πολύ όψιμα στάδια), ως μετακτινική επιπλοκή επί νόσου του Ηodgkin, συνήθως 1-9 χρόνια αργότερα, βλαστομυκώσεως, σκληρόδερμα, αμυλοειδώσεως και ιστοπλάσμώσεως (). Σε όλες τις τελευταίες εντοπίσεις είναι σπάνιο.

eggshell calcification, επί πυρτιτιάσεως

 

 

 

 

 

επί πυριτιάσεως

 

 

 

 Στη διαφορική διάγνωση, εμπλέκονται, το ανεύρυσμα, οι παραθυροειδείς όγκοι,  πνευμονικές αρτηρίες, επί πνευμονικής υπερτάσεως, οι κύστεις του θύμου αδένος, οι όγκοι του θυροειδούς,