αποτιτάνωη calcification

εναπόθεση αλάτων ασβεστίου.