αεροβρογχόγραμμα

 Το αεροβρόγχόγραμμα ακτινολογική απεικόνιση βατού αεραγωγού, ο οποίος διέρχεται δια πυκνωτικού παρεγχύματος. Ομού με την διατήρηση του ακτινολογικού όγκου, αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο πυκνώσεως ().

αεροβρογχόγραμμα

Α. βατός αεραγωγός διέρχεται εν μέσω αεριζόμενου παρεγχύματος

Β. βατός αεραγωγός διέρχεται εν μέσω πυκνωτικού παρεγχύματος

Γ. αποφραγμένος αεραγωγός, εν μέσω αποφραγμένου παρεγχύματος ()

αεροβρογχόγραμμα.