κεντροβοτρυδιακή βλάβη

 

Περιγράφει μια δομή ή μια διεργασία που περιλαμβάνει ένα δευτερεύον λοβίδιο (, ►, ►). 

 

 

 

 

 

διάγραμμα στο οποίο εμφαίνεται η ανατομία και οι διαστάσεις του δευτερεύοντος λοβίδίου και του πνευμονικου μοτρυδίου. Στην εικόνα φαίνονται δευτερεύοντα λοβίδια στην πνευμονική περιφέρεια. Το δευτερεύον λοβίδιο περιγράφτηκε από τον Μiller αναφέρεται στο μικρότερο τμήμα του πνευμονικού παρεγχύματος που οριοθετείται από έλυτρο συνδετικού ιστού (Miller WS. The lung. Springfield, Ill: Thomas, 1947; 39–42), (Weibel ER, Taylor CR. Design and structure of the human lung. In: Fishman AP, ed. Pulmonary diseases and disorders. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1988; 11–60).  Τα δευτερεύοντα λοβίδια (ή βοτρύδια) είναι ακανονίστου, πολυεδρικου σχήματος, και ποικίλλοντος μεγέθους, ø 1.0-2.5 cm, αν και σε μια μελέτη αναγνωρίσθηκε ø 11-17mm.  βλέπε: βοτρύδιο

βοτρυδιακές βλάβες
ακτινοφωτογραφία τομής 1 mm από τον κάτω λοβό (), στην οποία αναγνωρίζονται δύο καλά διαμορφωμένα δευτερεύοντα λοβίδια. Α: πνευμονική αρτηρία, Β: βρογχιόλιο, S: ενδοβοτρυδιακό διάφραγμα, V: κλάδος πνευμονικής φλέβας. 

F2.expansion.html.gif

  Τελοεκπνευστική λήψη CT, που αναδεικνύει τον τύπο μωσαϊκού, επί ασθενούς με περιοριστική συγκλειστική βρογχιολίτιδα, μετά ιογενή λοίμωξη                                                                          

F35.expansion.html.gif

περιοριστική βρογχιολίιδα άγνωστης αιτιολογίας. α) αναγνωρίζονται περιοχικές διαφορές στην ακτινολογική πυκνότητα στο πνευμονικό παρέγχυμα επί του εσιπνευστικού τομογραφήματος. Στις κατώτερες τομές, ήπιες, κυλινδρικές βρογχεκτασίες. β) αναδεικνύονται οι αντιθέσεις μεταξύ υγιούς και παθολογικού παρεγχύματος ()

F37.expansion.html.gif

 

 

αίτια περιοριστικής-συγκλειστικής βρογχιολίτιδας
μετα λοιμώδης, κυρίως ιογενής, αδενοϊός, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, γρίππη
μυκόπλασμα
οξείδια του Ν2 (: νόσος των εργατλων στα silo), SO2, αμμωνά, γωσγένιο
εισπνοή πολύ θερμών αερίων
παθήσεις του συνδεγικου ιστού, ρευματοειδήςα ρθρίτις, σύνδρομο Sjogren, αλλα ασοανιότερα
δέκτες μοσχευμάτων, μεταμοσχεύσεις καρδιάς, καρδιά-πνευμόνων, μυελού οστών, 
φάρμακα, όπως πενικιλλαμίνη, λομουστίνη, 
φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου
βρογχεκτασίες, κυστική ίνωση
πνευμονίτις εξ υπερευαισθησίας
παρανεοπλασματική πέμφιγγα