βρογχοκεντρικός

 Όρος που περιγράφει μιά ανατομική μεταβολή, το κέντρο της οποίας καταλαμβάνεται από ένα βρόγχο.