σημείο κομβολογοειδούς διαφράγματος

  Όρος που περιγράφει οζώδη πάχυνση διαφραγμάτων που, οπτικά, ομοιάζει με σειρά από θραύσματα ή χάντρες κομπολογιού (). Καθώς σε μελέτες ακτινολογικής-παθολογοανατομικής συγκρίσεως δεν εμφανίζεται επί παχύνσεως του διαφράγματοε λόγω διαμέσου οιδήματος ή ινώσεως, παρά μόνο σε περιπτώσεις αιματογενούς μεταστάσεως νειοπλάματος, πιστεέται ότι αντιστοιχεί άμεσα σε δευτερογενείς εντοπίσεις στα πνευμονικά τριχοειδή ή λεμφαγγεία και σταν διάμεσο ιστό.