Αορτοπνευμονικό παράθυρο

 Είναι ανατομικός χώρος που ορίζεται προσθίως από την ανιούσα αορτή, οπισθίως, από την κατιούσα αορτή. Έχει ως οροφή το αορτικό τόξο, και ως έδαφος την αριστερή πνευμονική αρτηρία. Τα πλάγια τοιχώματά του καθορίζονται απο τον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο, την τραχεία, τον οισοφάγο και τον αριστερό πνεύμονα.