παράγοντες κινδύνου

 

Πίνακας 1. Δυνητικοί παράγοντες κινδύνου οφειλόμενοι στη βιοποικιλότητα των ασθενών, το είδος της επεμβάσεως και τα εργαστηριακά ευρήματα

παράγοντας
ένδειξη
odd ratio
ηλικία
Α
2.09-3.04
ΑSA1 κατηγορία ≥ΙΙ
Α
2.55-4.87
Καρδιακή ανεπάρκεια
Α
2.93
Λειτουργική εξάρτηση
Α
1.65-2.51
ΧΑΠ
Α
1.79
Απώλεια βάρους
Β
1.62
Διαταχή συνειδήσεως
Β
1.39
κάπνισμα
Β
1.26
Κατανάλωση οινοπνεύματος
Β
1.21
Παθολογικά ευρήματα από το αναπνευστικό
Β
 
Σακχαρώδης διαβήτης
C
 
Αποφρακτικό υπνοαπνοϊκό Σύνδρομο
Ι
 
Χρήση στεροειδών
Ι
 
Λοίμωξη από HIV
Ι
 
αρρυθμία
Ι
 
Χαμηλές επιδόσεις στην κόπωση
 
 
Δυνητικοί παράγοντες
 
 
Δυνητικοί παράγοντες κινδύνου, σχετιζόμενοι με το είδος της επεμβάσεως
Αορτικό ανεύρυσμα
Α
6.90
θωρακοτομή
Α
4.24
λαπαροτομή
Α
3.01
Επεμβάσεις άνω κοιλίας
Α
2.91
νευροχειρουργική
Α
2.53
Επεμβάσεις παρατεταμένης διάρκειας
Α
2.26
Επεμβάσεις κεφαλής/αυχένος
Α
2.21
Επείγουσα επέμβαση
Α
2.21
Αγγειοχειρουργική
Α
2.10
Γενική αναισθησία
Α
1.83
Περιεγχειρητική έγχυση υγρών
Β
1.47
Επεμβάσεις ,μηριαίου
D
 
Γυναικολογικές ή ουρολογικές επεμβάσεις
D
 
Επεμβάσεις στον οισοφάγο
Ι
 
Εργαστηριακές εξετάσεις
Επίπεδα αλβουμίνης<35 g/l
A
2.53
ακτινογραφία θώρακος
B
4.81
Επίπεδα ουρίας>7.5 mmol/l (>21mg/dl)
B
 
σπιρομέτρηση

Ι

 

Πίνακας 2. Ταξινόμηση μετεγχειρητηικού κιινδύνου από την  ASA 
1 Υγιές άτομο, χωρίς άλλη παθολογία, εκτός από εκείνη για την οποία πρόκειται να χειρουργηθεί. 
2 Ήπια προς μέσης βαρύτητας συστηματική πάθηση που προκαλείται από την χειρουργική πάθηση ή από άλλες παθολογικές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά. 
3 Σοβαρές παθολογικές ακταστάσεις που περιορίζουν τη δραστηριότητα, αλλά που δεν προκαλούν ανικανότητα 
4 σοβαρές παθολογικές καταστάσεις που αποτελούν διαρκή κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς. 
5 θνησιγενής ασθενής που δεν αναμένεται να επιβίωσει πέραν του 24ώρου, με ή χψωρίς την επέμβαση 
Ε Κατάληξη βια ένδειξη επεμβάσεως για οποιαδήποτε κατάσταση
Πίνακας 3. Μετεγχειρητικές πνευμονικές επιπλοκές
γενικές επιπλοκές  ατελεκτασία, Νοσοκομειακή λοίμωξη (βρογχίτις, πνευμονία), Αναπνευστική ανεπάρκεια, υποξαιμία, πνευμονική εμβολή, εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, οξεία πνευμονική βλάβη (ALI, ARDS), βρογχόσπασμος, παρόξυνση υποκείμεηης χρόνιας πνευμονοπάθειας  
ειδικές σε θωρακοτομές βλάβες νεύρων (φρενικού, παλίνδρομου λαρυγγικού), πλευριτική συλλογή, βρογχοϋπεζωκοτικό συρρίγγιο και παρατεταμένη διαρροή αέρος, εμπύημα, μετα πνευμονεκτομή πνευμονικό οίδημα, λοίμωξη τοης στερνοτομής, μεταπνευμενκτομή σύνδρομο, πνευμονική συστροφή