Σημείο διηρεμένου υπεζωκότα split pleura sign

  To σημείο διηρεμένου υπεζωκότα αναγνωρίζεται στα εμπυήματα και θεωρείται το σημαντικότερο εύρημα στη διάκριση μεταξύ πλευριτικής εξιδρωματικής/διΙδρωματικής συλλογής και εμπυήματος. 

Το σημείο είναι απότοκο επενδύσεως των πετάλων του υπεζωκότα από ινική, που συνεπάγεται την εσωτερική ανάπτυξη αγγείων με επακόλουθο την ενίσχυση της απεικονίσεώσεώς τους. Έτσι,είναι δυνατή η αναγνώριση και των δύο πετάλων του υπεζωκότα, τα οποία συνέχονται στα όρια της συλλογής.

εμπύημα