Γ. Α.Μαθιουδάκης - βιογραφικό σημείωμα - διακρίσεις

διακρίσεις
σημείωμα του Ακαδημαϊκού και  Καθηγητή Παθολογίας κκ Χ. Ρούσου
Βραβείο Από Το Συμβουλίδειο Αγώνισμα Της  Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Για Τη Μελέτη Μου  «Οι Δυσμενείς Επιδράσεις Της Ατμοσφαιρικής Ρυπάνσεως Στην Αναπνευστική Λειτουργία – Τί Γίνεται Στην Αθήνα΄
Από το Ιατρικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής Αθηνών για τη μελέτη μας: " η κατα φάλαγγες ηλικιών διαχρονική μεταβολή του δείκτη μυκοβακτηριακής μολύνσεως παιδιών σχολικής ηλικίας
 
από την ελληνική πνευμονολογική εταιρεία: συσχέτιση των εκτιμητριών (α,β) της εξισώσεως προσομοιώσεως τησ καμπύλης v̇ /v με τον δείκτη schwamtchan kulzycki σε ασθενείς με κυστική Ίνωση  
 
δύο από τις μελέτες μου διακρίθηκαν ως επιλεχθέντα άρθρα, μεταξύ ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας από την  Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. 
 
Η μονογραφία μου  "Ευθανασία – η διαχείριση της ζωής και του Θανάτου", έλαβε το βραβείο μελέτης στην Ιατρική Ηθι κή και Δεοντολογία του Γερουλάνειου Ιδρύματος στα πλαίσια της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. 
Διευθυντής Παθολογικού Τομέα το ΓΝΝ-Π  
Πρόεδρος του Επιστημονικοπυ Συμβουλίου του ΓΝΝΠ  
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του 3rd Mediterranean Congress on Thoracic Diseases – Lung Inflammation Disorders November 1-4, 2000

η σελίδα τελεί υπό ολοκλήρωση