Νεοπλάσματα Πνεύμονος - σύνοψη - Διάγνωση

 

 Ικανή αναλογία ασθενών εμφανίζονται με συμπτώματα που οφείλονται στο κάπνισμα, όπως η ΧΑΠ, αλλά αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα. Πολλοί ασθενείς εμφανίζονται με ποικιλία συμπτωμάτων. 

 Οι πνευμονικοί όγκοι που εξορμώνται κεντρικά, συχνά εκδηλώνονται κλινικά με εικόνα αποφράξεως ή/και αιμόπτυση, ενώ οι περιφερικά εδραζόμενοι όγκοι, αναπτύσσονται σιωπηρά χωρίς να προκαλούν συμπτώματα μέχρι τα εξελιγμένα στάδια της παθήσεως.  Παρόμοιοι όγκοι μπορεί να αποκαλφθούν σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο ή να μεφανίζονται με μη ειδικά, γενικά, συμπτώματα, π.χ., απώλεια βάρους, ή με τις εκδηλώσεις των μεταστάσεων στον εγκέφαλο ή τα οστά, ή με μεταστατικά ευρήματα παρανεοπλασματικών συνδρόμων.

 Τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα εκδηλώνονται άσχετα με την εντόπιση του όγκου και οφείλονται στην παραγωγή ορμονών, πεπτιδίων, αντισωμάτων, πρασταγλανδινών, ή κιτοκινών από τον πρωοπαθή όγκο.

Όγκοι ειδικών εντοπίσεων μπορεί να προκαλούν προβλήματα λόγω επινεμήσεως παρακειμένων οργάνων. Έτσι, η επινέμηση αδένων του μεσοθωρακίου μπορεί να προκαλέσει παράλυση του διαφράγματος, και ετερόπλευρη ανύψωση του ημιδιαφάγαντος, ή του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, ιδίως του αριστερού λαρυγγικού, το οποίο ανακάμπτει γύρω από το αορτικό τόξο προς το ανώτερο μεσοθωράκιο, με αποτέλεσμα ιδιότυπο βράγχος φωνής, αφωνία και μείωση του αντανακλαστικού του βηχός. Ένεση Teflon εντός της παραλυθείσης φωνητικής χορδής, υπό γενική αναισθησία μπορεί να απολήξει σε βελτίωση της ποιότητας της φωνής, με την επανάκτηση του όγκου της φωνητικής χορδής και την καύτερη απομάκρυνση των χορδών. Η απόφραξη της άνω κοίλης φλέβας προκαλεί φλεβική διόγκωση και οίδημα του προσώπου, κεφαλαλγία, διάταση των σφαγητίδων, και ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας, στο θώρακα και τον βραχίονα. ΤΑ συμπτώματα αυτά απαιτούν άμεση θεραπεία με χορήγηση κυτταροστατικών επί μικροκυτταρικού καρκινώματος, ή ακτινοθεραπείας, επί όγκων άλλης ιστολογίας. Μερικές φορές προωθείται ένα εκτεινόμενο μεταλικό stent, υπό ακτινολογικό έλεγχο, προς ανακούφιση από τα συμπτώματα.   

Η ακτινογραφία θώρακος διαδραματίζει κεντρικής σημασίας ρόλο στην ανίχνευση του βρογχογενούς καρκινώματος. Οι περιφερικά εδραζόμενοι όγκοι απεικονίζονται ως μικρά οζίδια ή μάζες στο πνευμονικό παρέγχυμα. Μια τακείσα μάζα χαρακτηρίζει το εκ πλακωδών επιθηλίων καρκίνωμα. Οι κεντρικά εδραζόμενοι βρόγχοι μπορεί να απεικονισθούν ως ατελεκτασία λοβού, τμήματος ή ”ως πνευμονική πύκνωση περιφερικά του όγκου (όπισθεν όγκου απόφραξη). Έτσι, μείωση του ακτινολογικού όγκου επί ενός ακτινογραφήματος με φαινομενική πνευμονία, απαιτεί προσεκτικότερηο έλεγχο για τον αποκλεισμό βρογχογενούς καρκινώματος. Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να αποκαλύψει ευρήματα επεκτάσεως του όγκου, προς όστά, διάβρωση πλευρών ή σπονδύλων, υπεζωκότος (πλευριτική συλλογή) οργάνων της πύλης ή του μεσοθωρακίου.  

η διαχείριση της διαγνώσεως

Η αναγγελία της διαγνώσεως στον ασθενή δεν είναι εύκολη και προϋποθέτει εξάσκηση και εμπειρία. Οι ασθενείς απαιτούν ειλικρινή εξήγηση περί της καταστάσεως της υγείας τους και περί των εξελίξεων. Η ενημέρωση του ασθενούς ίσως απαιτήσει περισσότερες συναντήσεις και ο χρόνος μεταξύ της υπόνοιας και της διαγνώσεως πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ψυχολογική προετοιμασία του ασθενούς. Στον ασθενή δίνεται όσος χρόνος χρειάζεται για να υποβάλει ερωτήσεις, να κατανοήσει την κατάσταση και να προσαροστεί στις νέες συνθήκες. Μερικοί ασθενείς βρίσκουν χρήσιμες τις γραπτές οδηγίες και ενημέρωση περί του βρογχογενούς καρκινώματος.   Οι ασθενείς μετέρχονται διάφορα στάδια, και συναισθηματικές μεταπτώσεις, από την κατάπληξη, στην οργή, το θυμό, την κατάρρευση. Ο ιατρός πρέπει να συνδράμει τον ασθενή και να συμπαρασταθεί στην περιπέτειά του. Πρέπει να του δώσει κουράγιο και να του εμφυσήσει αισιοδοξία προκειμένου να δεχτεί, εμπιστευόμενος, τη θεραπεία.

Όγκος Pancoast
Σύνδρομο απρόσφορης αντιδοιουρητικής ορμόνης
Υπερασβεστιαιμία