Στηθοσκόπιο

ANTIQUE 19th c  MEDICAL DOCTOR MONAURAL STETHOSCOPE RARE Demountable Travelingμοναυλικό στηθοσκόπιο 19ου αιώνα