ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Ασθενείς με Άσθμα

Ενώ η άσκηση, συνήθως, δεν επιδεινώνει τον βαθμό της αποφράξεως των αεραγωγών στους ασθενείς με πνευμονικό εμφύσημα ή χρονία βρογχίτιδα φαίνεται ότι τυπικά συμβαίνει σε ασθενείς με άσθμα. Παρ΄ όλο ότι οι σθενείς με εξ ασκήσεως βρτογχόσπασμο, που επίσης μπορεί να παρατηρηθεί σε άτομα χωρίς γνωστή βρογχική υπεραντιδραστικότητα, μερικές φορές εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της ασκήσεως, είναι το πλέον τυπικό φαινόμενο ”μετά την άσκηση” με την υψηλής εντάσεως άσκηση να είναι ο καλύτερος ενεργοποιητής του. Εάν προηγηθεί ήπιας εντάσεως προθέρμανση, μπορεί να μετριασθεί ο βαθμός του βρογχοσπάσμου, κατά τη διάρκεια μιας επακόλουθης δοκιμασίας κοπώσεως υψηλής εντάσεως, όπως συμβαίνει, για βραχυπερίοδης διάρκειας δοκιμασίες, η πριν την δοκιμασία βρογχοσπαστικό επεισόδιο, καθ αυτό.