Σύνδρομο Ανοσολογικής Ανασυστάσεως, Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome, IRIS

 Παράδοξη επιδείνωση, παρά τη συνέχιση της αντιφυματικής αγωγής σε περιπτώσεις ασθενών χωρίς πολυανθεκτική φυματίωση. Περιγράφεται το σύνδρομο IRΙS  (:immune reconstitution inflammatory syndrome, σύνδρομο ανοσλογικής ανασυστάσεως) περιγράφεται ως μια πρώιμη αντίδραση στην αντιική θεραπεία, ιδίως ασε ασθνεείς με φυματίωση. Εντούτοις, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αναφορικά με τον ακριβή ορισμό του συνδρόμου IRIS ή του συνδρόμου IRIS, επί ασθενών με ενεργό φυματίωση. Το σύνδρομο περιγράφεται σε HIV θετικούς ασθενείς, στους οποίους η χορήγηση αντιικών φαρμάκων συνεπάγεται την αναζωπύρωση φυματιώσεως.

Περίπτωση 1η

An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is ukmss-5154-f0002.jpg Object name is ukmss-5154-f0002.jpg

Στην εικόνα αριστερά, ο HIV-θετικός ασθενής, 48 ετών,  με 10 mCD4/ml εμφανίστηκε με χαμηλό πυρετό και οπιστοστερνικό πόνο. Δεν παρήγαγε πτύελα και η ακτινογραφία θώρακος ήταν αρνητική.  Του χορηγήθηκε αντιική θεραπεία  (zidovudine, lamivudine, and efavirenz). Δέκα ημέρες αργότερα, προσήλθε με παραγωγικό βήχα, πυρετό 38.7°C και αναπνευστική δυσχέρεια. Η ακτινογραφία έδειξε πύκνωση στο αριστερό μέσο πνευμονικό πεδίο, και η εξέταση πτυέλων ήταν θετική για οξεάντοχα. Η ταχεία εξέλιξη της φυματιώσεως αποδόθηκε στο σύνδρομο IRIS. Απάντησε ικανοποιητικά στην αντιική και αντιφυματική θεραπεία. 

περίπτωση 2η παράδοιξης φυματιώσεως συνδεόμενης με IRIS

Άνδρας, 36 ετών, ΗΙV - θετικός, διαγνώστηκε ως ευαίσθητη στην ΙΝΜΗ και ΡΙΦ φυματίωση με θετική απόχρεμψη, χωρίς ευρήματα εξωπνευμονικής φυματιώσεως. Τα CD4 ήταν 39/ml και το ιικό φορτίο 1.300.000 /ml. Ετέθη σε αντιική θεραπεία με stavudine, lamivudine και efavirenz, 7 εβδομάδες μετά την έναρξη της αντιφυνατικής θεραπείας. Μία εβδομάδα, αργότερα, επανήλθε με επιδίνωση της κλινικής εικόνας, και διόγκωση τραχηλικού λεμφαδένος. Διαγνλώστηκε παράδοξη φυματίωση, συνδεόμενη με σύνδρομο IRIS.

An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is ukmss-5154-f0001.jpg Object name is ukmss-5154-f0001.jpgΣτους επόμενους 18 μήνες, επανερχόταν με αλλεπάλληλες εκδηλώσεις παράδοξης φυματιώσεως, συνδεόμενης με IRIS. [παρά τη χορήγηση κορτικοειδών. Ακολούθως, λύθηκε.