Αποτιτάνωση ανιούσης αορτής

Αναφέρονται σχετικά περιορισμένος αριθμός αιτίων αποτιτανώσεως της αορτής

1. αθηροσκλήρωση, αλλά συνήθως δεν αφορά στην ανιούσα αορτή
2. αορτίτις
  • σύφιλλις
  • αρτηριίτις Takayasu
3. ιδιοπαθής