Αποτιτάνωση υπεζωκότος

Αίτια

  • ασβεστοποιημένες υπεζωκοτικές πλάκες, οφειλόμενες σε έκθεση αμιάντου, δεν επινεμούντια τις πλευδιαφραγματικές γωνίες
  • αιμοθώρακας
  • λοίμωξη που εμπλέκει τονυπεζωκότα, πυοθώρξ, εμπύημα
  • φυματιώδης πλευρίτις
  • εξωσκελετικό οστεοσάρκωμα υπεζωκότος (σπάνιο)
  • τάλκωση
  • πλευρόδεση με ταλκ.
  •  

Η CT έχει την ευαισθησία και την ειδικότητα σε ικανό βαθμό, να διακρίνει τα διάφορα αίτια των παθήσεων του υπεζωκότος, αλλά ιδιαίτερα να διακρίνει τις κακοήθεις από τις καλοήθεις προσβολές.

Παχυπλευρίτις άμφω,