Σημείο συνεχούς διαφράγματος

Φυσιολογικά, η κεντρική μοίρα του διαφράγματος δεν είναι ακτινολογικά ορατή, επειδή συνάπτεται με την καρδιακή σιλουέττα, υπερδιαφραγματικά ή με τα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα, υποδιαφραγματικά. Εάν το διάφραγμα καταστεί ορατό, σημαίνει ότι έχει διολισθήσει αέρας, σε ανεπίτρπτο χώρο, υπερδιαφραγματικά, επί πνευμομεσοθωρακίου ή πνευμοπερικαρδίου, ή υποδιαφραγματικώς, επί πνευμοπεριτοναίου.

Πρόκειται για το σημείο του συνεχούς διαφράγματος.

An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is wjem-12-04-49w-f01.jpg Object name is wjem-12-04-49w-f01.jpgAn external file that holds a picture, illustration, etc.<br />
Object name is wjem-12-04-49w-f02.jpg Object name is wjem-12-04-49w-f02.jpg