Αμοξυκιλλίνη +κλαβουλανικό οξύ

Η αμοξυκιλλίνη (amoxycillin) συνδέεται με την πενικιλλίνο-δεσμευτική πρωτεΐνη 1A (PBP-1A) που βρίσκεται μέσα στο βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα και αναστέλλει το τρίτο και τελευταίο στάδιο της σύνθεσης του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος.

File:Clavulanic acid structure.svgΤο κλαβουλανικό οξύ είναι αναστολέας της β-λακταμάσης, με ενδεχόμενες αντικαταθλιπτικές και αφροδιασιακές δράσεις. Στις περενέργειές του ανα φέρονται ο χολστατικός ίκτερος και η οξεία ηπατίτις.Έχουν επίσης αναφερθεί περιπτώσεις σοβαρής αλλεργίας. 

 

FUGENTIN F.C.TAB (500+125)MG/TAB BTX12(FOIST3X4)  
FUGENTIN F.C.TAB (500+125)MG/TAB ΒΤΧ24(FOIST6X4)    
FUGENTIN F.C.TAB (875+125)MG/TAB BTX12(3BLIST.X4)               
FUGENTIN F.C.TAB (875+125)MG/TAB BTX8(2BLIST.X4)      
FUGENTIN PD.ORA.SUS (125+31.25)MG/5ML FLX60ML       
FUGENTIN PD.ORA.SUS (250+62,5)MG/5ML FLX60ML         
FUGENTIN PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML FLX70ML            
   FUGENTIN PD.ORA.SUS (875+125)MG/SACHET BTx12 SACHETS