Διαβήτης άποιος, diabetes insipidus

Άποιος=χωρίς ποιότητα (επειδή δεν ανιχνεύονται σάκχαρα στα ούρα)

Κατάσταση που διακρίνεται από πολυουρία  (4-10 λίτρα/ημέρα) και πολυδιψία συνήθως για κρύο νερό. Σε αντίθεση με το σακχαρώδη διαβήτη δεν ανιχνεύονται αυξημένα επίπεδα των τιμών της γλυκόζης στα ούρα. Ο άποιος διαβήτης διακρίνεται σε άποιο διαβήτη εξαιτίας της ανεπάρκειας παραγωγής της αντιδιουρητικής ορμoνης (ADH ή βαζοπρεσσίνης) που παράγεται από την υπόφυση ή σε αδυναμία των κυττάρων του νεφρού να ευαισθητοποιούνται από την ADH. Ο πρώτος τύπος λέγεται κεντρικός ή κρανιακός άποιος διαβήτης και ο δεύτερος τύπος λέγεται νεφρογενής άποιος διαβήτης. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί η υποκείμενη αιτία για την εμφάνιση άποιου διαβήτη έτσι ώστε να συστηθεί και η κατάλληλη θεραπεία.