α-εμβρυϊκή πρωτεΐνη, a- fetoprotein

Πρόκειται για πρωτεΐνη του πλάσματος του εμβρύου που παράγεται φυσιολογικά κατά την 12η με 15η εβδομάδα της κύησης από το λεκιθικό σάκο (yolk sac) και το ήπαρ του εμβρύου και μετά ελαττώνεται σταδιακά. Υψηλότερες τιμές εμφανίζονται σε κάποιους τύπους καρκίνου (πχ εμβρυϊκό καρκίνωμα όρχεων, ωοθήκης) ενώ όταν ανιχνεύεται σε αυξημένες του φυσιολογικού συγκεντρώσεις στο στο αίμα της εγκύου συνδέεται με συγγενείς ανωμαλίες (πχ σύνδρομο Down). Το υπέυθυνο γονίδιο για την πρωτεΐνη βρίσκεται στη χρωμοσωμική περιοχή 4q11-q13 και ονομάζεται AFP και φαίνεται ότι έχει ομοιότητες με την πρωτεΐνη αλβουμίνη