Σύνδρομο μέσου λοβού

  πλάγιο ακτινογράφημα. Ατελεκτασία δεξιού μέσου λοβού.  η μικρή μεσολόβιος έχει μετακινηθεί προς τα κάτω και η μεγάλη προς τα πάνω, σχηματίζοντας μια σφηνοειδή σκίαση.

Διαλείπουσα ((σύνδρομο Brock) ή σταθερή ατελεκτασία του δεξιού ή αριστερού μέσου λοβού, απότοκη εξωαυλικής (λόγω πιέσεως από λεμφαδένες) ή ενδαυλικής (π.χ., ενσφήνωση ξένου σώματος) αιτιολογίας αποφράξεως του προσαγωγού βρόγχου. Ο δεξιός μέσος λοβός είναι μακρύς και λεπτόφυής, και έχει εξαιρετικά πτωσή παροχέτευση και ελλειπή κάθαρση, συγκριτικά με όλους λοβούς του πνεύμονος, με ποτέλεσμα να είναι επιρρεπής στην παγίδευση βυσμάτων και την απόφραξή του. Συχνά διατρέχει ασυμπτωματικά, αν και μπορεί να περιγράφονται επανειλημμένα επεισόδια παραγωγικού βήχα και πνευμονίας.