πνευμονία-διάγνωση-φαρυγγικό επίχρισμα

Το φαρυγγικό επίχρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να ταυτοποιηθούν μερικά κατ΄επικράτιση ενδοκυττάρια παράσιτα, όπως οι ιοί, το μυκόπλασμα και τα χλαμύδια, μέσω άμεσου ανοσοφθορισμού. (τα χλαμύδια και οι ιοί) ή με κυταροκαλλιέργεις. Οι μέθοδος είναι κοπιώδης και τα αποτελέσματα πενιχρά, που σημαίνει ότι στους ενήλικες η εξετάσεις επιχρισμάτων  δεν είναι πρακτικές και δν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για ερευνητικούς λόγους. Εν τούτοις, στα παιδιά μπορί να είναι χρήσιμη μέθοδος για την εντόπιση του συγκυτιακού ιού.