πνευμονία - διάγνωση - διατραχειακή αναρρόφηση

Συνιστά μία από τις επεμβατικές τεχνικές, μέσω των οποίων μπορεί να παραληφθούν ασήπτως τραχειοβρογχικές εκκρίσεις για μικροβιολογικές εξετάσεις και καλλιέργειες, χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεων από τη στοματοφαρυγγική χλωρίδα.   Με την τεχνική αυτή, διατιτραίνεται η κρικοθυρεοειδική μεμβράνη, με βελόνη, μέσω της οποίας προωθείται καθετήρας πολυουρεθάνης, για αναρρόφηση εκκρίσεων από το κατώτερο αναπνευτικό σύστημα. Τα εσφαλμένα αρνητικά αποτελέσματα της μεθόδους είναι περίπου 1%, ενώ, σε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει δόσεις αντιβιοτικών, τα εσφαλμένα αρνητικά αποτελέσματα ανέρχονται σε 11%. Επί ασεθνών με πνευμονία κοινότητας,  θετικά αποτελέσματα αποδίδονται σε ποσοστό 44-95%, ενώ η ειδικότητα της τεχνικής κυμαίνεται από 68-100%. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα συνήθως διαπιστώνονται σε ασθενείς με πνευμονία κοινότητας επί ατόμων με χρόνια πάθηση των αςεραγωγών ή του παρεγχύματος.

Μεταξύ των συνήθων επιπλοκών της μεθόδου συγκαταλέγονται: υποδόριο εμφύσημα (3-5%), αιμορραγία (1-3%), διάτρηση του οπίσθιου τραχειακού τοιχώματος και πρόκληση τοπικού αποστήματος. Οι σοβαρές, θανατηφόρες επιπλοκές, είναι, εν τούτοις, πολύ σπάνιες.

Η τεχνική αυτή έχει περιπέσει σε δυσμένεια, λόγω του κινδύνου επιπλοκών, της μη διαθέσεως έμπειρων χειριστών και τη διαθέσεως ασφαλών, εναλλακτικών τεχνικών. Εφόσον η προηγούμενη λήψη αντιβιοτικοιύ συνιστά μείωση της πιθανότητας απομονώσεως του υπεύθυνου παθογόνου, αποτελεί αντένδειξη της εφραμογής της διαταραχειακής αναρροφήσεως. Μεταξύ άλλων αντενδείξεων είναι η σοβαρή αιμόπτυση, αδυναμία συνεργασίας του ασθενούς, σοβαρή υποξαιμία ή αιμορραγική διάθεση, η μείωση των αιμοπεταλίων (όριο: 100000 /cmm). Ο χρόνος προθρομβίνης > 60% του μάρτυρος και η PaO2 > 60 mmHg. Υπάρχει δισταγμός διενέργειας διατραχειακής αναρροφήσεως στους παιδιατρικούς ασθενείς, λόγω του μικρού μεγέθους και της ανωριμότητας της τραχείας.

Στις λοιπές αντενδείξεις περιλαμβάνονται, αοι ανατομικές παραλλαγές, το ΣΑΔΕ, η καρδιακή ανεπάρκεια και η μη διάθεση έμπειρου προσωπικού.