πνευμονία - εξετάσεις αίματος

γενική εξέταση αίματος

Ελέγχεται η λευκοκυττάρωση, η παρουσία άωρων μορφών στο περιφερικό αίμα και η αριστερή απόκλιση, που είναι συχνή επί βακτηριακής πνευμονάις, η κοκκίωδη των λευκοκυττάρων, η παρουσία αναιμίας, η αύξηση της ΤΚΕ. Η μη ανεύρεση αριστερής αποκλίσεςω του λευξοκυταρικού προφίλ του ασθενούς, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, δεν πρέπει να απομακρύνει τη διάγνωση της βακτηριακής πνευμονίας.

Η λευκοπενία (<5000 κύτταρα/μL) μπορεί να είναι ένα δυσοίωνο εύρημα απειλούμενης σήψης.

Η γενική εξέταση αίματος -μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων, τύποι- εισφέρει στην διάκριδη μεταξύ ιογενούς/μικροβιακής πνευμονίας και στην απόφαση περί των μεθόδων νοσηλείας και αν πρόκειται ο ασθενής να νοσηλευτεί σε επίπεδο α΄βάθμιας φορντίδας υγείας, ή στο  νοσοκομείο (: <4000 ή >30000). Σημειώνεται ότι τσυγκεντρώσεις λευκών αιμοσφαιρίων > 15000 είναι ασυνήθης επί πνευμονίας, 

έλεγχος πηκτικότητας

Αύξηση  του INR(: international normalized ratio) έχει συσχετισθεί με βαρύτερη νόσο. Το εύρημα αυτό μπορεί να προαγγέλλει την εγκατάσταση διάχυτης ενδαγγειακής πήξεως.

αιμοκαλλιέργειες

Οι καλλιέργειες αίματος πρέπει να παραγγέλλονται πριν την έναρξη της αντιβιοτικής θεραπείας Οι καλλιέρτγεις αίματος απαιτούν χρόνο μεγαλύτερο των 24 ωρών επωάσεως. Εάν τα αποτέλεσμα τα είναι θετικά (συμβαίνει μόνο στο 40% των περιπτώσεων), συσχετίζονται ισχυρά με τον αιτιολογικό παράγοντα (: υψηλή ειδικότητα), αλλά εμφανίζουν χαμηλή ευαισθησία για την πνευμονία (40%). Ακόμη και επί πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας τα αποτελέσματα είναι συχνά αρνητικά. Η διαγνωστική τους αξίαα μπορεί να βελτιώνεται επί σοβαρών λοιμώξεων. 

αιμοκαλλιέργεια. gram- θετικοί κόκκοι. 

Τα ευρήματα από την αιμοκαλλιέργεια έχουν μικρή κλινική σημασία στη θεραπεία της βακτηριακής πνευμονίας και η χρήσ τους μόνο σπάνια μπορεί να απολήξει σε τροποποίησεις της εμπειρικής θεραπείας, που, ωστόσο, έχει ήδη αρχίσει. Gram χρώσεις πρέπει ανελλιπώς να διενεργούνται, καθώς εισφέρουν στη λήψη θαποφάσεων, αναφορικά με την ακολουθούμενη θεραπευτική τακτική.