κριτήρια βαρύτητας πνευμονίας κοινότητας IDSA/ATS

 Οι διάφοροι προγνωστικοί δείκτες, όπως εκείνοι του συστήματος  CURB-65 ή του PSI, έχουν αποβεί χρήσιμοι στην αξιολόγηση της βαρύττηας και την προγνωστική αξία επί ήπιων περιπτώσεων πνευμονίας, που, συνήθως κατευθύνονται σε ανοικτή περίθλαψη, υπό την επίβλεψη ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εν τούτοις,  βαρύτερες περιπτώσεις, όποως εκείνες που απαιτούν νοσηλεία σε κοινό θάλαμο νοσοκομείου, μονάδα αυξημένης φροντίδας ή ΜΕθ, που, συνήθως έχουν πολυπαραγοντική αιτιοπαθογένεια και σωρεία συνοσηροτήτων, περιγράφονται αδρότερα με βάση τα συστήματα αξιολογήσεως (Sligl WI, et al., 2009). [μελέτη ESPRIT]. Tα κριτήρια της IDSA/ATS για τη σοβαρή πνευμονία κοινότητας περιλαμβάνουν μείζονα και  ελάσσονα κριτήρια. Ενώ η ικανοποίηση των μειζόνων κριτηρίων καθορίζει την ανα΄γκη νοσηλείας σε ΜΑΦ/ΜΕΘ, τα ελάσσονα κριτήρια, αναδεικνύουν το μεταίχμιο πριν από το οποίο η νοσηλεία του ασθενούς είναι ασφαλής σε κοινό θάλαμο, αλλά μετά το οποίο απαιτείται νοσηλεία σε ΜΕΘ, ακόμη και εάν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια εφαρμογής μηχανικού αερισμού.

Τα μείζονα κριτήρια καταχωρούνται στον πίνακα 1 και τα ελάσσονα στον πίνακα 2. 

πίνακας 1: μείζονα κριτήρια

παρεμβατικός μηχανικός αερισμός

σηπτικό shock που απαιτεί θεραπεία με αγγειοδραστικά φάρμακα (dopamine, inotrex, noradren)

 

 

 

 

 

 

πίνακας 2. ελάσσονα κριτήρια
  • αναπνευτική συχνότητα >30 bαναπνοών /λεπτό
  • δείκτης PaO2/FiO2 <= 250 mmHg
  • ενδείξεις εφαρμογής μη παρεμβατικού αερισμού, BiPAP ή  με συνεχή θετική πίεση, CPAP.
  • πολυεστιακά διηθήματα
  • σύγχυση/αποπροσανατολισμός
  • Uremia >=20 mg/dL
  • λευκοπενία <4000 κύτταρα/µL
  • ιρομοβοκυτοπενία< 100,000/µL
  • υποθερμία <36°C
  • υπόταση, που απαιτεί άμεση διόρθωση ε χορήγηση υγρών ή/και αγγειοδραστικών φαρμάκων

 Άμεση εισαγωγή σε ΜΑΦ/ΜΕΘ απαιτείται για κάθε ασθενή σε σηπτική καταπληξία, που έχει ανάγκη χορηγήσεως αγγειοδραστικών φαρμάκων ή που χρειάζεται παρεμβατικό μηχανικό αερισμό.